การปูพื้นไม้ลามิเนตมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง

62 / 100

cctgroup-111112

การปูพื้นไม้ลามิเนตมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการติดตั้ง พื้นไม้ลามิเนต

1.ตรวจสอบสภาพของพื้นไม้ลามิเนตที่เรากำลังจะปูลงไป พื้นไม้ลามิเนต ควรเรียบ ควรจะมีระดับเสมอกัน
ควรจะสะอาดอย่าให้มีเม็ดหินหรือสิ่งสกปรก

ข้อควรระวัง ถ้าเป็นพื้นพรม ควรจะรื้อออกเพื่อทำความสะอาด และควรตรวจสอบสภาพพื้นก่อนปู

2.ตรวจสอบความชื้นของห้องที่ท่านกำลังจะปูพื้นไม้ลามิเนต ควรปราศจากความชื้น

3.สภาพของห้องที่กำลังจะปู ห้ามมีน้ำรั่วโดยเด็ดขนาด

4.ตรวจสอบระบบกันปลวก เพราะพื้นไม้ลามิเนต ข้อเสียคือ ปลวกกิน

5.หลังจากปูเสร็จแล้ว ห้องที่ทำการปู พื้นไม้ลามิเนต ควรจะมีอากาศถ่ายเทสะดวก ประมาณ 15-20 วัน

นี่คือขั้นตอนการทำแบบคร่าวๆ และไว้ครั้งหน้าถ้าผมมีโอกาสเขียนบทความเกี่ยวกับการปูพื้นไม้ลามิเนต ผมจะทำขั้นตอนการปูให้ละเอียดมากกว่านี้ครับ

cctgroup-123456

 

เรียบเรียงโดย : https://www.cctgroup.co.th