บทความ

วันเชงเม้ง 2567 เริ่มไหว้วันไหน วิธีการไหว้ ของไหว้มีอะไรบ้าง

วันเชงเม้ง 2567 เริ่มไหว้วันไหน วิธีการไหว้ ของไหว้มีอะไรบ้าง
วันเชงเม้ง 2567 เริ่มไหว้วันไหน วิธีการไหว้ ของไหว้มีอะไรบ้าง

พอใกล้เชงเม้ง เราเชื่อว่าหลายๆ บ้านจะเริ่มเล็งปฏิทินกันแล้ว ว่าเชงเม้งปีนี้จะเดินทางกันวันไหนดี วันเชงเม้ง 2567 เริ่มไหว้วันไหน วิธีการไหว้ ของไหว้มีอะไรบ้าง ปกติครอบครัวใหญ่ของแม่นันจะดูวันสะดวกของพี่น้องให้ตรงกัน และเดินทางกันประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจร

วันเช็งเม้งหรือเทศกาลเช็งเม้ง คือ เทศกาลที่ลูกหลานเชื้อสายจีนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยที่ลูกหลานจะกลับมารวมตัวกันและเดินทางไปยังสุสานเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่ฮวงซุ้ย นอกจากเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษแล้ว นี่ยังเป็นโอกาสที่จะได้พบปะญาติ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน

วันเชงเม้งเริ่มวันที่เท่าไหร่ ปี 2567

วันเชงเม้ง ปี 2567 ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 เมษายน ตามปฏิทินปีนี้ “ชุงฮุง” (ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 67) ลูกหลานสามารถเริ่มเดินทางไปไหว้ได้จนถึงวันเชงเม้ง (5 เมษายน) การเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับของลูกหลานจีนจริงๆ เริ่มไหว้กันได้ตั้งแต่วัน “ชุงฮุง” (วันเริ่มไหว้บรรพบุรุษ) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตู 3 ภพเปิด (ตามปฏิทินปีนี้”ชุงฮุง”ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 67) ลูกหลานสามารถเริ่มเดินทางไปไหว้ได้จนถึงวันเชงเม้ง (5 เมษายน)

เชงเม้งแปลว่าช่วงเวลาแห่งความแจ่มใสรื่นรมย์ (มิน่าล่ะพวกเราถึงได้มีความสุขมากๆในวันเชงเม้งของทุกปี) แต่หลายปีมานี้ไม่น่ารื่นรมย์เลยค่ะ โควิดเริ่มซา ฝุ่น pm2.5 ตามมาอีก

ชิงหมิง (qing-ming) หรือ เชงเม้ง หรือ เช็งเม้ง เป็นชื่อของสารท (1 ปี มี 24 สารท) โดยคำว่า “เช็ง” หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ และคำว่า “เม้ง” หมายถึง สว่าง เมื่อนำคำว่า “เช็งเม้ง” มารวมกันแล้วหมายความถึง ช่วงเวลาแห่งความแจ่มใส รื่นรมย์

วันเช็งเม้ง หรือ เทศกาลเช็งเม้ง เป็นการทำพิธีเซ่นไหว้และปัดกวาดหลุมศพบรรพบุรุษ โดยถือว่าเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมการฌาปนกิจ เนื่องจากตามบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยกล่าวไว้ว่า “สร้างหลุมศพไม่ต้องสร้างเนินสุสาน” ดังนั้น จึงไม่เคยมีบันทึกถึงการทำความสะอาดเนินสุสานมาก่อน แต่ในเวลาต่อมา เมื่อเริ่มมีความนิยมสร้างหลุมศพโดยสร้างเนินสุสานด้วยในภายหลัง จึงทำให้ประเพณีการเซ่นไหว้ที่สุสานเกิดขึ้น จนกลายเป็นประเพณีที่ละเว้นไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้

ตำนานการเกิดวันเช็งเม้ง ในยุคชุนชิว องค์ชายฉงเอ่อ แห่งแคว้นจิ้น หนีภัยออกนอกแคว้นไปมีชีวิตตกระกำลำบากนอกเมือง โดยมีเจี้ยจื่อทุยติดตามไปดูแลรับใช้

เจี้ยจื่อทุยมีจิตใจเมตตาถึงขนาดเชือดเนื้อที่ขาของเขาเป็นอาหารให้องค์ชายเสวยเพื่อประทังชีวิต ภายหลังเมื่อองค์ชายฉงเอ่อเสด็จกลับเข้าแคว้นและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองแคว้น นาม จิ้นเหวินกง และได้สถาปนาตอบแทนขุนนางทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือพระองค์ แต่ลืมเจี้ยจื่อทุยไป นานวันเข้าจึงมีคนเตือนถึงบุญคุณเจี้ยจื่อทุย จิ้นเหวินกงเพิ่งนึกขึ้นได้ จึงต้องการตอบแทนบุญคุณเจี้ยจื่อทุย โดยจัดหาบ้านให้เขาและมารดาให้เข้ามาอยู่อย่างสุขสบายในเมือง แต่ทว่าเจี้ยจื่อทุยปฏิเสธ

จิ้นเหวินกงได้คิดแผนเผาภูเขา โดยหวังว่าเจี้ยจื่อทุยจะพามารดาออกมาจากบ้าน แต่ผลสุดท้ายกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด สองแม่ลูกกลับต้องเสียชีวิตในกองเพลิง ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงเจี้ยจื่อทุย จิ้นเหวินกงจึงมีคำสั่งให้วันนี้ของทุกปี ห้ามไม่ให้มีการก่อไฟ และให้รับประทานแต่อาหารสด ๆ และเย็น ๆ จนกลายเป็นที่มาของเทศกาลวันกินอาหารเย็น หรือ เทศกาลหันสือเจี๋ย ซึ่งเป็นวันสุกดิบก่อนวันเช็งเม้ง 1 วัน

เนื่องจากคนโบราณนิยมถือปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีวันหันสือเจี๋ยต่อเนื่องไปจนถึงวันเช็งเม้ง นานวันเข้าเทศกาลทั้งสองก็รวมเป็นวันเช็งเม้งวันเดียว การไหว้เจี้ยจื่อทุยจึงค่อย ๆ เปลี่ยนมาเป็นการไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษแทน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบการไหว้วันเช็งเม้งของชาวจีนในแต่ละพื้นที่จะต่างกันออกไป แต่เชื่อว่า ความหมายของ “วันเช็งเม้ง” ยังคงไว้ในเรื่องของการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ลูกหลานรุ่นหลังให้เห็นถึงประวัติและคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ทำให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีเช่นทุกวันนี้

ความหมายของการนำหอยแครงมาเซ่นไหว้

ความหมายของการนำหอยแครง 鳥蛤 (เตี่ยจิวอ่านออกเสียง 蛤 ฮัม หรือ กับ/กัก)​ มาเซ่นไหว้บรรพบุรุษนั้นเรียกว่า “骨肉相见​หรือ肉与骨相遇​

กุ๊กเน็ก​ เซียงเกี่ยง​ หรือ​ เน๊กอุ่ยกุก​ เซียหงอ = กระดูกกับเนื้อมาพบกัน​

เปลือกหอยแครง (กุก骨กระดูก)​ = ผู้ล่วงลับ,

เนื้อหอยแครง (เน็กหรือบะ肉)​ =ลูก, หลาน, เหลนที่มีชีวิตอยู่ (ที่มาเซ่นไหว้ในวันนี้)

骨肉相见 กุ๊กเน็กเซียงเกี่ยง = เนื้อและกระดูดมาพบกัน​

หอยแครง (ฮัม)​ มีองค์ประกอบคือ

 1. เปลือก​หอยมีลักษณะแข็ง (เปรียบเหมือนบ้าน​ การโอบกอด)​ = กุก骨: บรรพบุรุษผู้วายชนน์ปกป้อง​ คุ้มครองเหล่าลูกหลาน
 2. เลือดหอยแครง​ : สายเลือดแห่งตระกูลแซ่ (姓氏族血脉)​
 3. เนื้อ​หอย肉 : ลูก​ หลาน​ เหลน​**

เมื่อลาแล้ว ลูกหลานก็จะนำกระดาษเงินกระดาษทอง บ้างมีรองเท้า รถยนต์ ทีวี พัดลมจำลอง ทำมาจากกระดาษมาเผาส่งไปให้บรรพบุรุษได้ใช้ ได้อำนวยความสะดวก โดยจะต้องเผากระดาษที่เรียกว่าใบเบิกทางไปก่อน ตามด้วยเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แล้วจึงจบลงด้วยการจุดประทัด ถือว่ายิ่งจุดเยอะยิ่งดีจะได้ดังไปถึงสวรรค์บอกให้บรรพบุรุษได้รับรู้ว่าลูกหลานมาถึงแล้วนะ แต่ปัจจุบันก็ลดไปเยอะ เพราะรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะคอยเตือนถึงภัยที่จะตามมากับอากาศ

ของไหว้เช็งเม้ง ต้องเตรียมอะไรบ้าง ข้อห้ามต่างๆ
 • ธูป
 • เทียนแดง
 • ถ้วยเหล้าแบบจีนและเหล้า
 • น้ำชา
 • ข้าวสวย
 • เมนูอาหาร (แล้วแต่บ้าน) เช่น ซาลาเปา หมี่ผัด
 • อาหารคาว เช่น ไก่ต้ม หมูสามชั้นที่มีขนาด ½ กิโลกรัมขึ้นไป เป็ด เส้นบะหมี่สด
 • อาหารหวาน เช่น ขนมถ้วย ขนมเปี๊ยะ เต่เหลี่ยว ข้าวเหนียวกวน ขนมเต่า (ขนมกู้) ขนมถ้วยฟู (ฮวดโก้ย) น้ำชา
 • ผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม แอปเปิ้ล กล้วย องุ่น สัปปะรด ขนุน
 • กระดาษไหว้สำหรับเผา กระดาษเงินทอง เสื้อผ้า รถ
 • ของตกแต่งฮวงซุ้ย เช่น สายรุ้ง ดอกดาวเรือง ธงประดับหลากสี
 • ห้ามวางสิ่งของบริเวณแท่นหน้าเจียะปี (ป้ายหินที่สลักชื่อบรรบุรุษไว้) เพราะเชื่อว่าเป็นที่เข้าออกวิญญาณบรรพบุรุษ
 • ควรจุดประทัดทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห้ามจุดทางทิศตะวันตกเด็ดขาด
 • ไม่ควรนำธงแหลมไปปักลงหลังเต่าของสุสาน
 • หญิงที่ตั้งครรภ์และมีประจำเดือนไม่ควรไปที่สุสาน
 • ไม่ควรแต่งตัวสีสดไป เนื่องจากจะเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่

เชงเม้งปี 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร่

วันเชงเม้ง ปี 2567 ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 เมษายน ตามปฏิทินปีนี้ “ชุงฮุง” (ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 67) ลูกหลานสามารถเริ่มเดินทางไปไหว้ได้จนถึงวันเชงเม้ง (5 เมษายน)

✅ สินค้าราคาโรงงาน ขาย ปลีก-ส่ง
✅ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น
✅ มีระบบผ่อนจ่าย ตามความสะดวกของลูกค้า
✅ สามารถผลิตในแบรนด์ของลูกค้าเองได้
✅ มีบริการจัดส่ง – ติดตั้ง ทั่วประเทศ
✅ สอบถาม-ปรึกษา(ฟรี)

สนใจดูตัวอย่างสินค้า/เป็นตัวแทนขาย
Inbox: m.me/CCTGROUPCompany
Email : [email protected]
Line: Lakkana99
โทร : 0816428556 (คุณลักขณา)
Website : https://www.cctgroup.co.th
Facebook : บัวเชิงผนัง พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง By CCT Group