กรอบรูปสี C2615-ชมพู

รหัสสินค้า : กรอบรูปสี C2615-ชมพู
ลักษณะ :  กรอบรูปผลิตจาก PS Foam เป็นสีต่างๆ หรือสีตามที่ต้องการ

หมายเหตุ :

กรอบรูปสี C2615-เขียวหยก

รหัสสินค้า : กรอบรูปสี C2615-เขียวหยก
ลักษณะ :  กรอบรูปผลิตจาก PS Foam เป็นสีต่างๆ หรือสีตามที่ต้องการ

หมายเหตุ :

กรอบรูปสี C2318-เหลือง

รหัสสินค้า : กรอบรูปสี C2318-เหลือง
ลักษณะ :  กรอบรูปผลิตจาก PS Foam เป็นสีต่างๆ หรือสีตามที่ต้องการ

หมายเหตุ :

กรอบรูปสี C2318-ส้ม

รหัสสินค้า : กรอบรูปสี C2318-ส้ม
ลักษณะ :  กรอบรูปผลิตจาก PS Foam เป็นสีต่างๆ หรือสีตามที่ต้องการ

หมายเหตุ :

กรอบรูปสี C2318-ม่วง

รหัสสินค้า : กรอบรูปสี C2318-ม่วง
ลักษณะ :  กรอบรูปผลิตจาก PS Foam เป็นสีต่างๆ หรือสีตามที่ต้องการ

หมายเหตุ :