ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกมีหลากหลายชนิดซึ่งแต่ล่ะชนิดนั้นก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ถุงพลาสติกมีหลากหลายแบบ เช่น ถุงขยะพลาสติก ถุงขยะดำ ถุงหูหิ้ว ถุงบรรจุหาอาหารร้อน ถุงบรรจุอาหารเย็นและมีอีกหลากหลายชนิดซึ่งในแต่ละชนิดก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันไป ความเหนียวที่แตกต่างกันไป

Showing all 3 results