Showing 16–20 of 37 results

ประตูยูพีวีซี รุ่นใช้ภายใน CCTBTB5

รหัสสินค้า : ประตูยูพีวีซี รุ่นใช้ภายใน CCTBTB5
ลักษณะ : ประตู uPVC หรือ ประตูยูพีวีซี เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) กับโครงไม้สังเคราะห์เข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยมี 2 แบบให้เลือก คือ แบบสีขาวมาตรฐาน สามารถใช้เป็นทั้งประตูภายนอกและภายในบ้านได้ และแบบสีลายไม้ มี 4 ลาย ได้แก่ ลายไม้สักทอง ลายไม้มะค่าแดง ลายไม้โอ๊คและลายไม้วอลนัท ใช้เป็นประตูภายในบ้าน ผ่านกรรมวิธีการเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนต อันทันสมัยเพื่องานตกแต่งภายในอย่างมีระดับ

 • ขนาดและความหนา : 70×200 , 80×200 , 90×200
 • วัสดุทำมาจาก : เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC
 • สี : ขาว
 • ผิวประตู : ผิวเรียบ, ผิวลายเสี้ยนไม้

หมายเหตุ :

 1. ระยะเวลาในการสั่ง 7-14 วัน หรือ สินค้ามีในสต็อก รบกวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 2. คุณภาพไม่ดียินดีรับคืน
 3. สินค้ามีหลายเกรดหลายราคาแนะนำให้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประตูยูพีวีซี รุ่นใช้ภายใน CCTBTB6

รหัสสินค้า : ประตูยูพีวีซี รุ่นใช้ภายใน CCTBTB6
ลักษณะ : ประตู uPVC หรือ ประตูยูพีวีซี เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) กับโครงไม้สังเคราะห์เข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยมี 2 แบบให้เลือก คือ แบบสีขาวมาตรฐาน สามารถใช้เป็นทั้งประตูภายนอกและภายในบ้านได้ และแบบสีลายไม้ มี 4 ลาย ได้แก่ ลายไม้สักทอง ลายไม้มะค่าแดง ลายไม้โอ๊คและลายไม้วอลนัท ใช้เป็นประตูภายในบ้าน ผ่านกรรมวิธีการเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนต อันทันสมัยเพื่องานตกแต่งภายในอย่างมีระดับ

 • ขนาดและความหนา : 70×200 , 80×200 , 90×200
 • วัสดุทำมาจาก : เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC
 • สี : ขาว
 • ผิวประตู : ผิวเรียบ, ผิวลายเสี้ยนไม้

หมายเหตุ :

 1. ระยะเวลาในการสั่ง 7-14 วัน หรือ สินค้ามีในสต็อก รบกวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 2. คุณภาพไม่ดียินดีรับคืน
 3. สินค้ามีหลายเกรดหลายราคาแนะนำให้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประตูยูพีวีซี รุ่นลูกฟักมีเกล็ดระบาย CCTBTL03

รหัสสินค้า : ประตูยูพีวีซี รุ่นลูกฟักมีเกล็ดระบาย CCTBTL03
ลักษณะ : ประตู uPVC หรือ ประตูยูพีวีซี เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) กับโครงไม้สังเคราะห์เข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยมี 2 แบบให้เลือก คือ แบบสีขาวมาตรฐาน สามารถใช้เป็นทั้งประตูภายนอกและภายในบ้านได้ และแบบสีลายไม้ มี 4 ลาย ได้แก่ ลายไม้สักทอง ลายไม้มะค่าแดง ลายไม้โอ๊คและลายไม้วอลนัท ใช้เป็นประตูภายในบ้าน ผ่านกรรมวิธีการเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนต อันทันสมัยเพื่องานตกแต่งภายในอย่างมีระดับ

 • ขนาดและความหนา : 70×200 , 80×200 , 90×200
 • วัสดุทำมาจาก : เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC
 • สี : ขาว
 • ผิวประตู : ผิวเรียบ, ผิวลายเสี้ยนไม้

หมายเหตุ :

 1. ระยะเวลาในการสั่ง 7-14 วัน หรือ สินค้ามีในสต็อก รบกวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 2. คุณภาพไม่ดียินดีรับคืน
 3. สินค้ามีหลายเกรดหลายราคาแนะนำให้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประตูยูพีวีซี รุ่นลูกฟักมีเกล็ดระบาย BTL05

รหัสสินค้า : ประตูยูพีวีซี รุ่นลูกฟักมีเกล็ดระบาย BTL05
ลักษณะ : ประตู uPVC หรือ ประตูยูพีวีซี เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) กับโครงไม้สังเคราะห์เข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยมี 2 แบบให้เลือก คือ แบบสีขาวมาตรฐาน สามารถใช้เป็นทั้งประตูภายนอกและภายในบ้านได้ และแบบสีลายไม้ มี 4 ลาย ได้แก่ ลายไม้สักทอง ลายไม้มะค่าแดง ลายไม้โอ๊คและลายไม้วอลนัท ใช้เป็นประตูภายในบ้าน ผ่านกรรมวิธีการเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนต อันทันสมัยเพื่องานตกแต่งภายในอย่างมีระดับ

 • ขนาดและความหนา : 70×200 , 80×200 , 90×200
 • วัสดุทำมาจาก : เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC
 • สี : ขาว
 • ผิวประตู : ผิวเรียบ, ผิวลายเสี้ยนไม้

หมายเหตุ :

 1. ระยะเวลาในการสั่ง 7-14 วัน หรือ สินค้ามีในสต็อก รบกวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 2. คุณภาพไม่ดียินดีรับคืน
 3. สินค้ามีหลายเกรดหลายราคาแนะนำให้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประตูยูพีวีซี รุ่นลูกฟัก CCTBTU01

รหัสสินค้า : ประตูยูพีวีซี รุ่นลูกฟัก CCTBTU01
ลักษณะ : ประตู uPVC หรือ ประตูยูพีวีซี เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) กับโครงไม้สังเคราะห์เข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยมี 2 แบบให้เลือก คือ แบบสีขาวมาตรฐาน สามารถใช้เป็นทั้งประตูภายนอกและภายในบ้านได้ และแบบสีลายไม้ มี 4 ลาย ได้แก่ ลายไม้สักทอง ลายไม้มะค่าแดง ลายไม้โอ๊คและลายไม้วอลนัท ใช้เป็นประตูภายในบ้าน ผ่านกรรมวิธีการเคลือบด้วยฟิล์มลามิเนต อันทันสมัยเพื่องานตกแต่งภายในอย่างมีระดับ

 • ขนาดและความหนา : 70×200 , 80×200 , 90×200
 • วัสดุทำมาจาก : เป็นการใช้วัตถุดิบพิเศษในการผลิตสินค้า การผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่น uPVC
 • สี : ขาว
 • ผิวประตู : ผิวเรียบ, ผิวลายเสี้ยนไม้

หมายเหตุ :

 1. ระยะเวลาในการสั่ง 7-14 วัน หรือ สินค้ามีในสต็อก รบกวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 2. คุณภาพไม่ดียินดีรับคืน
 3. สินค้ามีหลายเกรดหลายราคาแนะนำให้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประตูพีวีซี (PVC) คืออะไร?

ส่วนตัวคิดว่า ประตู PVC เนี่ยเพิ่งกลายเป็นที่ยอมรับเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาเองนะครับ สมัยก่อนเราก็จะคิดว่าประตูพลาสติกเนี่ยมันห่วย คุณภาพมันไม่ดี มันแตกหักง่าย คนสมัยก่อนเลยไปใช้ประตูที่เป็นไม้แท้ๆทั้งบานเสียมากกว่า ประตูพีวีซีได้กลายเป็นหนึ่งในวัสดุประตูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนสมัยนี้ ด้วยคุณสมบัติของมัน ทำให้ PVC กลายเป็นสิ่งทดแทนที่ต้องการสำหรับประตูไม้และไม้เก่า

พลาสติก (PVC) คืออะไร?

ผมพูดได้เลยว่า ทุกวันนี้สินค้า อุปกรณ์ เรียกได้ว่าทุกอย่างรอบตัวเราในทุกๆวัน พลาสติก (PVC) จะเป็นสินค้าที่มียอดผลิตสูงและราคาค่อนข้างถูก แต่ผู้คนจำนวนมากไม่ทราบความหมายของคำย่อนี้ PVC ย่อมาจาก Polyvinyl chloride ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น

ประตู PVC มีข้อดีอย่างไร?

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ประตูพีวีซีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความทนทานและดูดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประตูไม้และโลหะ มีเหตุผลว่าทำไมเจ้าของบ้านและผู้ค้าปลีกจึงมองว่าประตูเหล่านี้หเมือนเป็นประตูแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้

ราคาที่ค่อนข้างเป็นมิตร

อย่างแรกเลยที่ต้องพูดไม่ได้นั้นคือเรื่องราคา ประตูพีวีซีมีราคาถูกกว่าคู่แข่งหลักในตลาดอย่างมาก เนื่องด้วยเราเป็นโรงงานผลิตด้วย จึงทำให้ราคาถูกและได้คุณภาพ แล้วถ้าเปรียบเทียบกับ อลูมิเนียมและไม้  แตกต่างอย่างแน่นอนครับ

ฉนวนกันความร้อน

นอกจากนี้เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ จำนวนมากมักจะเลือกประตู uPVC ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน เพราะด้วย PVC โพลีไวนิลคลอไรด์ นั้นสามารถรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่ได้ ประตู PVC จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศเขตร้อน

ความปลอดภัย

ตรงกันข้ามกับความเชื่อสมัยก่อนๆเลยครับที่คิดว่าประตูพลาสติกมันจะพังง่าย เอาจริงๆประตูพีวีซีไม่พังง่ายนัก เมื่อเทียบกับไม้ PVC มีความทนทานและเชื่อถือได้มากกว่ามาก

ประตูพลาสติก PVC ทนทานแค่ไหน?

ในแง่ของความแข็งแรงและทนทาน ประตูและหน้าต่าง PVC นั้นล้ำหน้าไปมาก ประตู uPVC ทนทานต่อความเสียหายจากสัตว์รบกวน มอด ปลวก การกัดกร่อน การสัมผัสกับสารเคมีหรือความชื้น

คุณลักษณะนี้ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการก่อสร้างนั้นคือคุณสมบัติความทนทานพลาสติกที่ให้ความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

ปลอดภัยจากมอดและปลวก

เมื่อพูดถึงสัตว์รบกวน ปลวกเป็นปัญหามานานแล้วกับประตูและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในกรณีส่วนใหญ่ วิธีเดียวที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเปลี่ยนชิ้นไม้ทั้งหมดในบ้าน แต่ด้วยประตู PVC รับประกันว่าคุณจะไม่มีปัญหาดังกล่าว

บำรุงรักษาง่าย

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการมีประตู PVC ก็คือ ไม่ต้องบำรุงรักษาเลย สิ่งที่คุณต้องมีคือผ้าผืนหนึ่งสำหรับเช็ดประตูเป็นครั้งคราว พื้นผิวเรียบของพลาสติกทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

รูปเอกลักษณ์และดีไซส์ที่เรียบหรู

แม้ว่าประตูพีวีซีไม่ได้มีหลายสีให้เลือก แต่โทนสีที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วที่จะเข้ากับการออกแบบตกแต่งภายในสไตล์มินิมอลในบ้านหรือที่ทำงานของคุณ เหมาะกับบ้านหรือที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การตกแต่งใดก็ตาม

น้ำหนักเบาและกันน้ำ

สาเหตุที่ประตูพีวีซีติดตั้งง่ายมากก็คือมีน้ำหนักเบาและกันน้ำได้ 100% นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณจะประหลาดใจกับความง่ายในการใช้งานในแต่ละวัน

ประตูพีวีซีมีข้อเสียอะไรบ้าง?

แน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีแต่ข้อดีเพียงด้านเดียว ทุกอย่างต้องมีข้อเสียด้วยเช่นกัน และการที่เรารู้ว่าข้อเสียของประตูพีวีซีจึงเป็นเรื่องดี การทำความเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียจะทำให้คุณมีมุมมองที่อยู่กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

การติดตั้งประตูอันใหม่

ประตูพีวีซีมีน้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย แต่การเปลี่ยนอันใหม่ไปแทนอันเก่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ไวนิลที่เปราะนั้นแตกง่าย และเมื่อมีสัญญาณของความเสียหาย คุณก็ควรที่จะเรียกช่างมาซ่อม จะดีที่สุด

ความแข็งแกร่ง

แม้ว่าประตู PVC จะมีน้ำหนักเบาและทนทาน แต่ก็มีความบอบบางอยู่ด้วยเช่นกัน ความบอบบางทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่มันใจกับประตูภายนอก

การออกแบบและคุณสมบัติของประตู

เมื่อพูดถึงการออกแบบประตูภายในและภายนอก ประตูมันมีลวดลายและสไตล์ที่หลากหลาย เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการสามารถใช้พีวีซีเป็นวัสดุประตูสำหรับประตูแทบทุกสไตล์ เช่น ประตูห้องนอน ประตูห้องนั่งเล่น ประตูห้องน้ำ ประตูบานเลื่อน ฯลฯ ในระหว่างโครงการปรับปรุงหรือออกแบบตกแต่งภายใน

ประตู PVP และ UPVC เหมือนกันหรือไม่

คนจำนวนมากเชื่อว่าประตูหรือหน้าต่างทุกบานเป็น PVC แต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่า PVC และ uPVC มีความแตกต่างอย่างมาก รายละเอียดย่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของ uPVC

ยูพีวีซี (uPVC) คืออะไร?

ดังที่คุณคงทราบแล้วว่า uPVC ย่อมาจาก unplasticized polyvinyl chloride วัสดุนี้ไม่มีการเติมพลาสติไซเซอร์ใดๆ และมีคุณลักษณะทนต่อรังสียูวีและสภาพอากาศได้สูงกว่า รวมถึงประสิทธิภาพ มักใช้ในสิงคโปร์สำหรับการก่อสร้างหน้าต่างและประตู

ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นของวัสดุนี้ ประกอบกับราคาที่เอื้อมถึง ทำให้ประตูและหน้าต่าง uPVC ได้รับความนิยมอย่างมาก แม้ว่าผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกหลายรายจะเรียก uPVC ว่า PVC

ประตู PVC มีกี่แบบ?

มีหลากหลายรูปแบบมากเลยและหลากหลายสี เช่น ประตูห้องนอน ประตูห้องนั่งเล่น ประตูห้องน้ำ ประตูบ้านอื่นๆ และประตูบานพับ สีที่นิยมมากที่สุดคือสีขาว สีลายไม้ แต่ยังมีตัวเลือกอื่นๆ รวมถึงประตู PVC ลายไม้ หากคุณต้องการให้รูปลักษณ์ของไม้

ประตูพีวีซีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่า 50 ปีในยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา แต่มีวางจำหน่ายในออสเตรเลียมาประมาณสองทศวรรษเท่านั้น เนื่องจากเจ้าของบ้านมองหาวิธีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น จึงมีความสนใจในตัวบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประตูพีวีซียังเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ไม่ต้องบำรุงรักษา และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ประโยชน์ของประตูยูพีวีซี

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความทนทานเป็นพิเศษของ uPVC และข้อกำหนดการบำรุงรักษาขั้นต่ำ ทำให้เป็นวัสดุที่สมบูรณ์แบบสำหรับประตูทั้งภายในและภายนอก คุณอาจคาดหวังให้ประตู uPVC ของคุณสามารถลดเสียงจากภายนอกได้มากถึง 70% สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด

uPVC อันตรายหรือไม่?

บริษัทส่วนใหญ่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ PVC และ uPVC มาพร้อมกับรายการหนังสือรับรองที่พิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของตนผ่านการทดสอบการควบคุมคุณภาพแล้ว โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตู uPVC ของตนไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้า นอกจากนี้วัสดุยังสามารถรีไซเคิลได้ง่าย

คำถามที่พบบ่อย FAQ

✅ สินค้าราคาโรงงาน ขาย ปลีก-ส่ง
✅ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น
✅ มีระบบผ่อนจ่าย ตามความสะดวกของลูกค้า
✅ สามารถผลิตในแบรนด์ของลูกค้าเองได้
✅ มีบริการจัดส่ง – ติดตั้ง ทั่วประเทศ
✅ สอบถาม-ปรึกษา(ฟรี)

สนใจดูตัวอย่างสินค้า/เป็นตัวแทนขาย
Email : [email protected]
Line: Lakkana99
โทร : 0816428556 (คุณลักขณา)
Website : https://www.cctgroup.co.th