ปั้มน้ำ (Water Pump & Liquid Pump)

ปั้มแวคคั่ม หรือ ปั้มน้ำ (Water Pump & Liquid Pump) มีหลักการทำงานอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งมีข้อดีแตกต่างกันไป เพียงแต่ลักษณะของการใช้งานจะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าควรใช้แบบใดจึงจะเหมาะสม (Liquid ring) เหมาะกับการใช้งานหนักและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความร้อน ความชื้น เศษฝุ่น ปั๊มชนิดนี้มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนในการทำงาน ใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงในการทำงาน ไม่ใช่น้ำมัน ถ้าปั้มแวคคั่มน้ำมันจะเป็นอีกประเภท ปั้มชนิดนี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงานร่วมกับน้ำอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมประเภทพลาสติก ท่อพลาสติก ชิ้นงานโปรไฟล์พลาสติก เป็นต้น ที่ต้องใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงชิ้นงานเพื่อให้ได้สภาพคงเดิม

Showing all 2 results