ปั้มน้ำเคมี

ปั๊มน้ำเคมี (Chemical Pump) หรือ ปั้มน้ำผสมของเหลว สามารถส่งถ่ายสารเคมี เช่น สูบจ่ายสารเคมีสู่บ่อกุ้ง บ่อปลาหรือสัตว์น้ำสัตว์ทะเลตัวอื่นๆ เป็นการส่งถ่ายสารเคมีอ่อนๆ  สารละลายและความพิเศษคือสามารถนำไปใช้งานกับน้ำทะเลได้ เช่น ใช้ในการสูบจ่ายน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง หรือสัตว์ทะเลอื่นๆ

Showing the single result