รถดูดฝุ่น

รถดูดฝุ่น มีหลายขนาดตั้งแต่เล็กไปถึงขนาดใหญ่ ใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ใช้คนในการขับเคลื่อนรถให้ไปในทิศทางที่ต้องการ รถดูดฝุ่นจะเก็บขยะไว้ในถังเก็บขยะหลังจากนั้นค่อยนำไปเททิ้ง แบตเตอลี่ขนาด 48V เพื่อเก็บพลังงานไว้เพื่อนำไปใช้ในการดูดฝุ่น ปัดฝุ่น รถดูดฝุ่นนั้นเหมาะสำหรับ โรงแรม, โรงสีข้าว, โรงงานขนาดเล็ก หรือ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้เช่นกัน

Showing all 6 results