อุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

อุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รวมรวบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ราคาถูกเพราะเราเป็นโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เอง เราใช้พลาสติกเกรดเอ มือหนึ่งในการผลิตอุปกรณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นชิ้นงานของเราจะมีความแข็งแรงและทนทาน รางน้ำไฮโดรโปนิกส์เป็นระบบไฮโดรโปนิกส์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับปลูกพืช เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้และอื่นๆหลากหลายชนิด

Showing all 4 results

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบปิด ขนาด 2x100x50 มิล ยาว 6 เมตร

รหัสสินค้า : รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบปิด
ลักษณะ : รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเปิดสำหรับรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผลิตจาก PVC อย่างดี ออกแบบมาเพื่อการปลูกผักโดยเฉพาะการปลูกผักหรือผลไม้โดยเฉพาะ ผลิตมากจากพลาสติก PVC เกรด เอ ด้วยการใช้ผงของพลาสติกบีบอัดเพื่อออกมาเป็นเส้น
ขนาดของสินค้า : 2x100x50 มิล ความยาว 6 เมตร ต่อเส้น ราคาติดต่อทางโรงงานโดยตรง
หมายเหตุ : รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของทางบริษัทไม่ได้เจาะรูไปให้ ลูกค้าต้องนำไปเจาะเอง

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเปิด ขนาด 2x100x50 มิล ยาว 6 เมตร

รหัสสินค้า : รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเปิด
ลักษณะ :  รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเปิดสำหรับรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผลิตจาก PVC อย่างดี ออกแบบมาเพื่อการปลูกผักโดยเฉพาะการปลูกผักหรือผลไม้โดยเฉพาะ ผลิตมากจากพลาสติก PVC เกรด เอ ด้วยการใช้ผงของพลาสติกบีบอัดเพื่อออกมาเป็นเส้น
ขนาดของสินค้า : 2x100x50 มิล ความยาว 6 เมตร ต่อเส้น ราคาติดต่อทางโรงงานโดยตรง
หมายเหตุ : รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของทางบริษัทไม่ได้เจาะรูไปให้ ลูกค้าต้องนำไปเจาะเอง

ฝาปิดรางปิด วัสดุ ABS

รหัสสินค้า : ฝาปิดรางปิด วัสดุ ABS
ลักษณะ :  ฝาปิดรางปิดสำหรับรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผลิตจากพลาสติกประเภท ABS ออกแบบมาเพื่อการสำหรับชุดรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะ สินค้าผลิตจากพลาสติกเกรด เอ ล้างออกง่ายเหมือนเป็นคราบ แข็งแรงและทนทาน ไม่แตกหักง่าย

หมายเหตุ :

รางปิด ขนาด 2x100x50 มิล

รหัสสินค้า : รางปิด ขนาด 2x100x50 มิล
ลักษณะ :  รางปิดสำหรับรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผลิตจาก PVC อย่างดี ออกแบบมาเพื่อการปลูกผักโดยเฉพาะ

หมายเหตุ :

อุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์คืออะไร

อุปกรณ์สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะปลูกผักโดยใช้ระบบที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์คือ การปลูกผักโดยไม่ใช้ดินหรือที่เรารู้จักในนามว่า “ผักไร้ดิน” ซึ่งข้อดีที่เป็นจุดแข็งของผักชนิดนี้คือสะอาดกว่าการปลูกในดิน ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและคงคุณประโยชน์ผักเอาไว้ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ข้อดีของการปลูกผักในระบบนี้นั้นก็คือเราสามารถปลูกได้ทุกที่ไว้ว่าท่านจะอยู่ในเมืองที่ไม่ค่อยมีที่ที่จะใช้ปลูกผักหรือว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดที่มีที่ใช้สำหรับการปลูกผัก ที่ผมกำลังจะพูดนั้นก็คือเราสามารถปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ได้ทุกที่นั้นเอง จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกและไม่ปนเปื้อนเปื้อนสารเคมีในดิน ทำให้ได้พืชผักที่มีความสะอาดเป็นอาหาร

อุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 อย่าง ถ้าเรามีครบทุกอย่างที่ผมกำลังจะกล่าวไปนั้นก็หมายถึงว่าเราพร้อมที่จะเริ่มต้นการปลูกแล้ว

 1. รางผักไฮโดรโปนิกส์
 2. เมล็ดผักที่เราต้องการจะปลูก
 3. ถาดเพาะเมล็ด
 4. ฟองน้ำเพาะเมล็ด
 5. ถ้วยปลูก
 6. หลอดฉีดยา
 7. ปั้มน้ำ
 8. ปั้มออกซิเจน

ข้อดีของการใช้อุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 • ข้อดีที่เป็นจุดแข็งของการปลูก ผักไฮโดรโปรนิกส์ คือผลผลิตที่ได้จะมีความสะอาดกว่าการปลูกในดิน ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ผักที่ได้มีความสวยงามน่ารับประทาน
 • ผักมีรสชาติดี คุณค่าทางโภชนาการสูง และผักสดที่ได้จะมีความนุ่มและกรอบกว่าผักที่ปลูกในดิน
 • การปลูก ผักไฮโดรไปนิกส์ ไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก จึงสามารถปลูกได้ทุกที่ ปลูกได้ทั้งพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ปลูกน้อยภายในครัวเรือนหรือปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ในเชิงธุรกิจ
 • ระบบการปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ จะช่วยประหยัดน้ำมากกว่าการปลูกพืชผักในดินปกติไม่น้อยกว่า 10 เท่า สามารถปลูกพืชผักได้แม้ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูกาลได้

ข้อเสียของการใช้อุปกรณ์สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 • การปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ จะมีต้นทุนการผลิตเริ่มต้นค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ในการเพาะปลูกมากและมีราคาแพง แต่มีศักยภาพในการคืนทุนเร็ว
 • ผู้ปลูกต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์มากพอสมควรในการควบคุมดูแล
 • ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสรีรวิทยาของชนิดพืชที่จะปลูก รวมไปถึงพื้นฐานทางเคมีและธาตุอาหารที่พืชต้องการ
 • การปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ วัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกบางอย่างจะเน่าเปื่อยหรือสลายตัวได้ยาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้
 • มีข้อจำกัดของชนิดพืชที่ปลูกมีค่อนข้างสูง ทำให้การเลือกพืชที่จะเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์จะต้องมีการศึกษาตลาดอย่างถี่ถ้วน และควรเป็นพืชที่แตกต่างจากพืชที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปบนดิน
 • นอกจากนี้ในบริเวณที่จะติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ จะต้องมีระบบไฟฟ้าและระบบน้ำที่พร้อม เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการติดตั้งระบบการปลูกด้วยวิธีนี้

การจัดส่งอุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การจัดส่งอุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นก็ไม่มีอะไรยากเลยครับ เราจะมีขนส่งไปจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเลย สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับ