เครื่องแรพปิ้ง (เครื่องปิดผิวไม้)

เครื่องแรพปิ้ง (เครื่องปิดผิวไม้) หรือ เครื่องปิดผิวชิ้นงานโปรไฟล์ ใช้สำหรับทำให้ชิ้นงานมีลวดลายตามที่เราต้องการ อย่างเช่น เราต้องการชิ้นงานของเราให้มีลวดลายเสมือนไม้จริง เราสามารถใช้เครื่องตัวนี้เป็นส่วนประกอบในการทำงานได้ โดยที่การติดลวดลายชิ้นงานในแต่ละครั้ง เราต้องใช้หลายองค์ประกอบ อาทิ กาว และ แผ่นลายไม้

Showing all 8 results