เครื่องผลิตถุงมือพลาสติก

เครื่องผลิตถุงมือพลาสติก เป็นเครื่องที่ใช้ผลิตถุงมือพลาสติกประเภท PE หรือ เป็นเครื่องที่ใช้เป่าถุงมือพลาสติก ถูกออกแบบมาให้มีความง่ายต่อการใช้งานและตัวเครื่องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะใช้สำหรับการผลิตถุงมือพลาสติก ตัวเครื่องผลิตถุงมือพลาสติกนั้นถูกใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเพื่อที่จะให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน

Showing all 2 results