การผลิตท่อน้ำพีวีซีขนาด ½” , ¾” , 1” , 1¼” , 1½” , 2”

ขั้นตอนการผลิตท่อน้ำพีวีซีหรือวิธีการผลิตท่อน้ำพีวีซีขนาด ½” , ¾” , 1” , 1¼” , 1½” , 2” ด้วยเครื่องรีดพลาสติกหรือเครื่องอัดรีดพลาสติก ซึ่งศัพท์ในวงการเรียกกันง่ายๆเลยว่า เครื่องรีดท่อ เป็นเครื่องที่ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก ขึ้นรูปท่อพีวีซีและยังสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่เป็นเส้นชนิดอื่นๆได้อีกด้วย