การรีไซเคิลพลาสติก (Plastic recycling) ด้วยเครื่องบดพลาสติก

การรีไซเคิลพลาสติกหรือการนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Plastic recycling ในการรีไซเคิลพลาสติกนั้นเราจะเป็นต้องมีเครื่องจักรที่ใช้ในการรีไซเคิลเรียกว่า เครื่องบดพลาสติก (PVC Pulverizer Milling Machine) เครื่องบดพลาสติก คือเครื่องที่ใช้ในการบดพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็กๆ ในวงการพลาสติกเราเรียกว่า สแครป (Scrap)