การแกะสลักประตูด้วยเครื่องแกะสลัก CNC Rounter

วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ การแกะสลักประตูด้วยเครื่องแกะสลัก CNC Rounter คำว่า CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control หมายถึง การควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์