รถทำความสะอาดพื้นถนน มีกี่แบบ หลักการทำงานและคุณสมบัติ

รถทำความสะอาดพื้นถนน มีกี่แบบ หลักการทำงานและคุณสมบัติ? รถทำความสะอาดพื้นถนนสามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องพบเจอปัญหาเรื่องฝุ่น อาธิเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสารเคมีประเภทแป้ง พลาสติก ดีบุก แม้กระทั้งโรงสีข้าว ย่อมเจอปัญหาเรื่องฝุ่น