รับผลิตหน้ากากอนามัย 3 ชั้น พร้อมทำโลโก้ ผ่านมาตรฐาน มอก.

นอกจากเราจำหน่ายหน้ากากอนามัย3ชั้นแล้ว เรายังรับผลิตหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก มอก. และ โรงงานที่เราผลิตหน้ากากอนามัยนั้นเราก็ผ่านมาตรฐาน อย. เช่นกัน วัตถุดิบที่เราจะใช้ในการผลิตแบบ OEM นั้นก็เป็นวัสดุชนิดเดียวกันที่ใช้กับทางการแพทย์ การผลิตหน้ากากอนามัยเรานั้นแบบ OEM