เซี้ยมพีวีซี ประโยชน์ และเทคนิควิธีการจับเซี้ยมพีวีซี

เซี้ยมพีวีซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพีวีซีเกรด A มีความยืดหยุ่นและคงทนไม่แตกหักง่าย สามารถใช้กรรไกรตัดในการเชื่อมต่อ เซี้ยมพีวีซีสามารถทำให้การฉาบปูนได้ฉากที่เรียบสวยในแนวระนาบและระดับที่ถูกต้อง