บทความ

คาถาบทสวด ไหว้ศาลตายาย ของไหว้มีอะไรบ้าง ใช้ธูปกี่ดอก (2567)

คาถาบทสวด-ไหว้ศาลตายาย-ของไหว้มีอะไรบ้าง-ใช้ธูปกี่ดอก-2567
คาถาบทสวด ไหว้ศาลตายาย ของไหว้มีอะไรบ้าง ใช้ธูปกี่ดอก 2567

การ “ไหว้ศาลตายาย” ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทย วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึง คาถาบทสวด ไหว้ศาลตายาย ของไหว้มีอะไรบ้าง ใช้ธูปกี่ดอก (2567) เพื่อให้ท่านได้ช่วยปกปักรักษาผู้ที่อาศัยให้ปลอดภัยจากภยันตราย ช่วยดูแลและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ช่วยขจัดปัดเป่ามิให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา วิธีไหว้เศาลตายายเพื่อให้ท่านปกปักรักษาผู้ที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากอันตราย บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภไม่ขาดสาย

คาถาและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มไหว้ศาลตายาย

คาถาในการไหว้ศาลตายายมีขั้นตอนกันมาหลายขั้นตอน ก่อนที่เราจะไปเริ่มขั้นตอนดังกล่าว ผมอยากให้ทุกท่านได้ทราบรู้ คาถาสำหรับการบูชาศาลตายาย โดยให้เริ่มต้นการไหว้ โดยการจุดธูป 5 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยพระคาถาดังนี้

เพียงแค่นี้ท่านก็จะเจอแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตและมีตายายคอยคุ้มครองท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัย

หลังจากที่เราได้รู้คาถากันเป็นที่เรียบร้อย เราก็มาเริ่มจัดเตรียมสิ่งของเหล่านี้ก่อนเริ่มไหว้กันดีกว่า

 • ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม
 • ดอกไม้ พวงมาลัย และเทียน
 • หมาก พลู บุหรี่ หรือยาเส้น
 • น้ำเปล่า น้ำชา หรือน้ำแดง
 • อาหารคาวต่างๆ พร้อมข้าวสวย เน้นอาหารไทย หรือจะตั้งไหว้หัวหมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา (ซึ่งต้องถวายทั้งตัว มีหัว มีหางให้ครบ ห้ามขาดด้วนเด็ดขาด) ก็ทำได้เช่นกัน
 • ผลไม้มงคล เช่น ส้มหรือกล้วย ห้ามใช้ส้มโอหรือผลไม้ชื่อไม่เป็นมงคลตั้งไหว้เด็ดขาด
 • ขนมมงคล เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมปุยฝ้าย ขนมถ้วยฟู
 • เครื่องหอม ของหอม เช่น น้ำอบ
 1. ก่อนไหว้ให้ทำความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง จากนั้นนำของที่เตรียมมาจัดวางไว้ให้เรียบร้อย
 2. ก่อนไหว้ให้ทำความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง จากนั้นนำของที่เตรียมมาจัดวางไว้ให้เรียบร้อย
 3. ท่องคาถาไหว้ตายาย จุดธูป 5 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยคาถา ” ตา-ยาย ยัสมิง ทิสาภาเค สันติ ตายายเทวา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ (3 จบ) ” และกล่าว ” สิโรเม ขอเดชะ ตายายเทวา เจ้าของที่ ขอให้ช่วยดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือน (ชื่อสถานที่) และข้าพเจ้าผู้อยู่อาศัยในสถานที่นี้ (คำอธิษฐาน) โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม
 4. คาถาไหว้ ลาของไหว้ เมื่อธูปหมดดอกให้ดับเทียน และใช้มือจับที่พานหรือภาชนะ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำลาว่า “เสสังมังคลัง ยาจามิ” ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์ เพื่อความสุขความเจริญ แก่ลูกด้วยเจ้าพระคุณ

เราควรไหว้สักการะศาลตายายทุกวันพระ วันอังคาร วันเสาร์ หรือวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิดตัวเองและวันนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : หากปฏิบัติตามขั้นตอนการ “ไหว้ศาลตายาย” ครบทุกขั้นตอนที่แนะนำไปแล้ว เชื่อได้เลยว่าชีวิตหลังจากนี้ของท่านและครอบครัวจะประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีแต้ความสุขสงบ เจริญรุ่งเรือง

สำหรับท่านที่ต้องการเสริมดวงชะตา ให้ชีวิตรุ่งเรือง ก้าวหน้า ก็สามารถทำได้โดยการขอขมากับศาลตายาย โดยกล่าวคำขอขมาดังไปนี้

ตั้งนโม 3 จบ แล้วกล่าวคำสวด “อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” จากนั้นจุดธูปบอกเจ้าที่ว่า วันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณยาย ก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด จากนั้นให้ท่านอธิษฐานขอพรในสิ่งปราถนา ทำการปักธูปลง หลังจากธูปหมดดอก ให้ท่านเริ่มทำความสะอาดบ้าน

จุดธูปกี่ดอก บอกอะไรบ้าง

เรามาดูกันว่า ไหว้อะไร ใช้ธูปกี่ดอก? จุดธูปแต่ล่ะดอก บอกอะไรเราบ้าง

จุดธูป 1 ดอก : ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ

จุดธูป 2 ดอก : ใช้บูชาเจ้าที่

จุดธูป 3 ดอก : ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

จุดธูป 5 ดอก : ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า ศาลพระภูมิ ไหว้ศาลตายาย

จุดธูป 7 ดอก : ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์

จุดธูป 8 ดอก : บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู

จุดธูป 9 ดอก : บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์

จุดธูป 10 ดอก : ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

จุดธูป 12 ดอก : บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

จุดธูป 16 ดอก : บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

จุดธูป 19 ดอก : บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

จุดธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อ

จุดธูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

จุดธูป 36 ดอก : (ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น) ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร บนบาน หรือแก้เคล็ด

จุดธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

ศาลพระพรหม

ตั้งขึ้นตามคติความเชื่อแบบฮินดูปนไทยเราเอง ไม่ใช่ของศาสนาพุทธ เรื่องของผู้ประกอบพิธีและรูปแบบพิธี กำหนดขึ้นตามจินตนาการของไทยว่าควรทำอย่างไร เพราะผู้ประกอบพิธี “ส่วนใหญ่” ก็เป็นพราหมณ์สมมุติ ไม่ใช่คนในวรรณะพราหมณ์ที่ถือบวช และรู้คัมภีร์พระเวทอย่างแท้จริง นับเป็นเทพทางฮินดูโดยตรง แต่บางแห่งก็เชื่อถือแบบคลุม เครือเจือคติของ “พรหม” ในแบบพุทธผสมเข้าไปด้วย

ศาลพระภูมิ

ตั้งขึ้นตามคติไทย เพียงแต่มีการอ้างอิงถึงพระพุทธศาสนา จะว่ามีที่มาจาก เทวดาพื้นบ้านก็น่าจะได้ ส่วนรูปแบบพิธีกรรมก็กำหนดขึ้นตามแต่ผู้รู้ในท้องถิ่นนั้นๆ มีทั้งหลักใหญ่ ที่คล้ายกัน และรายละเอียดปลีกย่อยของพิธีกรรมที่ต่างกันไปตามท้องถิ่นหรือตามแต่ผู้ประกอบ พิธีท่านนั้นจะกำหนด ก็นับถือกันว่าเป็น ภูมิเทวา ตามความเชื่อแบบพุทธ

ศาลตายาย

นิยมสร้างให้มีเสา 4 เสาขึ้นไปแบบบ้านของคน ถือว่าเป็นที่สถิตของวิญญาณของ ผู้ที่เคยอยู่อาศัยในที่ดินผืนนั้นมาก่อน นับว่าเป็นความเชื่อในคติศาสนาผีดั้งเดิมของไทยเรา มากกว่า จะยกย่องให้เป็นเทวดาตามแบบพุทธ เรียกอีกอย่างว่า ศาลเจ้าที่ ก็ได้ ที่นิยมตั้งกันตามบ้านทั่วไป ก็จะตั้งคู่กับศาลพระภูมิ จึงมักเรียกรวมกันไปว่า พระภูมิเจ้าที่

ของไหว้ศาลตายายมีอะไรบ้าง

อาหารคาวต่างๆ พร้อมข้าวสวย เน้นอาหารไทย หรือจะตั้งไหว้หัวหมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา (ซึ่งต้องถวายทั้งตัว มีหัว มีหางให้ครบ ห้ามขาดด้วนเด็ดขาด) ก็ทำได้เช่นกัน
ผลไม้มงคล เช่น ส้มหรือกล้วย ห้ามใช้ส้มโอหรือผลไม้ชื่อไม่เป็นมงคลตั้งไหว้เด็ดขาด
ขนมมงคล เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมปุยฝ้าย ขนมถ้วยฟู

ศาลตายายกับศาลเจ้าที่เหมือนกันไหม

ต่างกันครับ ตั้งขึ้นตามคติไทย เพียงแต่มีการอ้างอิงถึงพระพุทธศาสนา จะว่ามีที่มาจาก เทวดาพื้นบ้านก็น่าจะได้ แต่ ศาลตายาย นิยมสร้างให้มีเสา 4 เสาขึ้นไปแบบบ้านของคน ถือว่าเป็นที่สถิตของวิญญาณของ ผู้ที่เคยอยู่อาศัยในที่ดินผืนนั้นมาก่อน

ของไหว้ศาลตายายกินต่อได้ไหม

หลากหลายความเชื่อ บ้างบอกไม่ควรนำมากิน แต่คนไทยส่วนใหญ่ หลังจากลาเจ้าที่ ศาลตาย้ายแล้ว นิยมนำกลับมากิน ทำอาหารแจกจ่ายคนอื่นต่อไป

ไหว้ศาลตายายใช้ธูปกี่ดอก

การไหว้ศาลตายายนั้นใช้ธูป 5 ดอก

✅ สินค้าราคาโรงงาน ขาย ปลีก-ส่ง
✅ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น
✅ มีระบบผ่อนจ่าย ตามความสะดวกของลูกค้า
✅ สามารถผลิตในแบรนด์ของลูกค้าเองได้
✅ มีบริการจัดส่ง – ติดตั้ง ทั่วประเทศ
✅ สอบถาม-ปรึกษา(ฟรี)

สนใจดูตัวอย่างสินค้า/เป็นตัวแทนขาย
Inbox: m.me/CCTGROUPCompany
Email : [email protected]
Line: Lakkana99
โทร : 0816428556 (คุณลักขณา)
Website : https://www.cctgroup.co.th
Facebook : บัวเชิงผนัง พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง By CCT Group