บทความ

รับติดตั้งหญ้าเทียม ภายนอกภายในบ้าน ค่าติดตั้งและราคาหญ้าเทียม

รับติดตั้งหญ้าเทียม ภายนอกและภายในบ้าน ฟิตเนส ค่าติดตั้ง ราคาหญ้าเทียม
รับติดตั้งหญ้าเทียม ภายนอกและภายในบ้าน ฟิตเนส ค่าติดตั้ง ราคาหญ้าเทียม

หมายเหตุ : นอกจากจำหน่ายหญ้าเทียมแล้ว รับติดตั้งหญ้าเทียม ภายนอกและภายในบ้าน ภายในฟิตเนส พร้อมราคาค่าติดตั้ง และ ราคาหญ้าเทียม วันนี้เรามาเช็คราคากันในการติดตั้งหญ้าที่ใช้สำหรับภายในบ้าน ภายในฟิตเนส หญ้าเทียมที่ใช้สำหรับภายในกันดีกว่าว่าถ้าเราต้องการติดตั้งไว้ภายในบ้านของเรา ราคาเฉลี่ยประมาณตารางเมตรล่ะเท่าไหร่ และราคาหญ้าเทียมในแต่ล่ะแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าแรงในการติดตั้งนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหน้างานในแต่ล่ะที่ และ ระยะทางของแต่ล่ะที่ด้วย

สารบัญ show
เช็คราคาหญ้าเทียม
รูปสินค้าขนาดของหญ้าเทียมราคา/ตรม.
หญ้าเทียม 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A93 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 4×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Bi Color 2 สี (เขียว + เหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 34,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A93 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 2x25m
ขนาดความยาวต่อม้วน : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Bi Color 2 สี (เขียว + เหลือง)
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 17,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A93 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 1x25m
ขนาดความยาวต่อม้วน : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Bi Color 2 สี (เขียว + เหลือง)
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 8,500 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส 4 สีชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A92 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 4×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
345 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 34,500 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส 4 สีชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A92 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 2×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
345 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 17,250 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส 4 สีชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A92 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 1×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
345 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 8,750 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A52 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 4×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
345 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 34,500 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A52 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 2×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color สีเดียว (เขียวล้วน)
ลิ้งสินค้า :
345 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 17,250 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A52 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 1×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
345 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 8,750 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียมฟิตเนส 20mm±1mm สำหรับภายในชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส CC1 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 1×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 8,500 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียมฟิตเนส 20mm±1mm สำหรับภายในชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส CC1 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 4×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 34,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียมฟิตเนส 20mm±1mm สำหรับภายในชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส CC1 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 2×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 17,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส AH 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส AH 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 4×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 34,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส AH 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส AH 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 2×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 17,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส AH 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส AH 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 1×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 8,500 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส CC4 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : ชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส CC4 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 1×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 8,500 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส CC4 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : ชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส CC4 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 4×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 34,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส CC4 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส CC4 25mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 2×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 17,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส A33 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A33 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 2×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 17,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส A33 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A33 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 4×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 34,000 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
หญ้าเทียม รหัส A33 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนสชื่อสินค้า : หญ้าเทียม รหัส A33 20mm±1mm สำหรับภายในบ้าน ฟิตเนส
ขนาดความสูงของเส้นหญ้า : 20mm±1mm
ความหนาแน่นของหญ้าเทียม : 16,800
Yarn Dtex : 9,000 ± 3%
ขนาดความยาวต่อม้วน : 1×25m
เหมาะกับการติดตั้ง : สำหรับติดตั้งภายในบ้าน ฟิตเนส
อายุการใช้งาน : 8-10 ปี
ข้อดี : High simulation, very soft, Anti-UV, durable
สี : Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)
ลิ้งสินค้า :
340 บาท / ตรม.
1 ม้วน = 8,500 บาท (1 ม้วน ปูได้ 100 ตรม.)
เช็คราคาหญ้าเทียม ภายในบ้านและภายนอกบ้าน ภายในยิม ฟิตเนส อัพเดทล่าสุด มิถุนายน 2567
รหัสสินค้าราคาหญ้าเทียมราคาติดตั้งหญ้าเทียมรวม (โดยประมาณ)
หญ้าเทียม รหัส A93 ความหนา 20มิล สี Bi Color 2 สี (เขียว + เหลือง)340 บาท / ตารางเมตร100-120 บาท/ตรม.440 บาท/ตรม. (โดยประมาณ)
หญ้าเทียม รหัส A92 ความหนา 20มิล สี FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)340 บาท / ตารางเมตร100-120 บาท/ตรม.440 บาท/ตรม. (โดยประมาณ)
หญ้าเทียม รหัส A52 ความหนา 25มิล สี FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)340 บาท / ตารางเมตร100-120 บาท/ตรม.440 บาท/ตรม. (โดยประมาณ)
หญ้าเทียม รหัส CC1 ความหนา 20มิล สี Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)345 บาท / ตารางเมตร100-120 บาท/ตรม.445 บาท/ตรม. (โดยประมาณ)
หญ้าเทียม รหัส AH ความหนา 20มิล สี Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)345 บาท / ตารางเมตร100-120 บาท/ตรม.445 บาท/ตรม. (โดยประมาณ)
หญ้าเทียม รหัส CC4 ความหนา 25มิล สี FO Color 4 สี (สีเขียวและสีเหลือง)345 บาท / ตารางเมตร100-120 บาท/ตรม.445 บาท/ตรม. (โดยประมาณ)
หญ้าเทียม รหัส A33 ความหนา 20มิล สี Tri Color 3 สี (สีเขียวและสีเหลือง)340 บาท / ตารางเมตร100-120 บาท/ตรม.440 บาท/ตรม. (โดยประมาณ)
รับติดตั้งหญ้าเทียม ค่าติดตั้งหญ้าเทียม ค่าแรงและค่าอุปกรณ์ อัพเดทล่าสุด มิถุนายน 2567

ขนาดของหญ้าเทียมในแต่ล่ะแบบก็ส่งผลให้ราคาของการรับติดตั้งหญ้าเทียมมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน เนื่องจากหญ้าเทียมมีหลากหลายขนาด ความสูงของหญ้าที่แตกต่างกัน ผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน ความยาวในแต่ล่ะม้วนด้วยเช่นกัน นั้นจึงส่งผลให้ราคาในการติดตั้งหญ้าเทียมนั้นไม่เหมือนกัน

ความยากง่ายของงานในที่นี้หมายถึง สมมุติบ้านลูกค้านั้นอยู่บนคอนโดชั้น 10 เราต้องขนของทั้งหมดขึ้นไปชั้น 10 ในส่วนนั้นอาจจะมีค่าน้ำ ค่าอาหาร ค่าแรงเพิ่มขึ้นจากตรงส่วนนั้นด้วย ไม่ต้องถึงขนาดบุกน้ำลุยไฟให้ไปถึงบ้านของท่าน มันอยู่ที่ความยากในการขนสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อไปติดตั้งในส่วนๆนั้น

สภาพความยากง่ายของหน้างานคือสภาพพื้นเดิมของท่านเป็นอย่างไร เป็นดินทั้งหมดเลยหรือเปล่า สภาพของสถานที่ที่เราต้องไปติดตั้งมีสภาพเป็นอย่างไร ต้องปรับหน้าดิน ปรับหน้างาน ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากทั้งสิ้น ในส่วนนี้ท่านอาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายไปนิดหน่อย อาจจะเป็นค่าแรงเพิ่มเติมจากส่วนนั้น หรือ เป็นค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่ง

การรับติดตั้งหญ้าเทียมในแต่ล่ะงานนั้น แน่นอนแหละครับ คุณภาพของช่างก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ราคามันอาจจะมีความแตกต่างกัน ประสบการณ์ของช่างที่ต้องใช้ในการติดตั้งหญ้าเทียม ความสามารถของช่างที่ติดตั้ง ฝีมือของช่าง ความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย นอกเหนือไปจากคุณภาพของสินค้าแล้ว ส่วนประกอบเหล่านั้นก็จำเป็นไม่น้อยเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ทั้งการบริการที่ดี ประสบการณ์ของช่างมืออาชีพ การรับประกัน ทุกอย่างรวมไว้ที่เราหมดแล้ว

ระยะทางของแต่ล่ะท่านนั้นไม่เหมือนกัน อันนี้ผมพูดถึงการที่เรารับติดตั้งหญ้าเทียม ระยะทางของท่านในแต่ล่ะที่นั้นมีความไกลห่างกันออกไป เพราะฉะนั้นในบางครั้ง ราคาของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยเช่นกัน บางท่านอาจจะอยู่ในเขตกรุงเทพนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่บางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัด เราก็อาจจะบวกค่าขนส่งเพิ่มนิดหน่อย แต่ไม่ได้มากมายขนาดนั้น

หญ้าเทียมเหมาะกับการติดตั้งภายนอกด้วยไหม

หญ้าเทียมของเรานั้นเหมาะกับทั้งติดตั้งภายในบ้าน คอนโด ภายในฟิตเนต ยิม ไม่เพียงเท่านั้น จริงๆแล้ว หญ้าของเราเหมาะกับการติดตั้งภายนอกด้วยเช่นกัน ด้วยคุณภาพของหญ้าของเรา มันจึงไม่ส่งผมเสียต่อการติดตั้งภายนอก

หญ้าเทียมมีอายุการใช้งานกี่ปี

อายุการใช้งานของหญ้าเทียมเฉลี่ยจะอยู่ที่ 8-10 ปีเลยครับ ขั้นต่ำ ถ้ายิ่งเรารักษาดีๆ ดูแลดีๆ ทำความสะอาดมันบ่อยๆ ยิ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม

ทำความสะอาดหญ้าเทียมยากไหม

ไม่เลยครับ การทำความสะอาดหญ้าเทียมก็แค่เราเอาน้ำฉีดไป น้ำยาเทลงไป แล้วก็ถูๆ ขัดๆ ล้างน้ำออก แค่นั้นเองครับ ไม่ยากเลย

หญ้าเทียมราคาม้วนล่ะเท่าไหร่

หญ้าเทียม ตรม. ล่ะ 340 บาท โดยเฉลี่ยนะครับ แล้วราคาม้วนนึงอยู่ที่ 8,500 บาท – 35,000 บาท เลยครับ ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน ห้องของท่านใช้จำนวณเยอะไหม ประมาณนั้นครับ

✅ สินค้าราคาโรงงาน ขาย ปลีก-ส่ง
✅ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น
✅ มีระบบผ่อนจ่าย ตามความสะดวกของลูกค้า
✅ สามารถผลิตในแบรนด์ของลูกค้าเองได้
✅ มีบริการจัดส่ง – ติดตั้ง ทั่วประเทศ
✅ สอบถาม-ปรึกษา(ฟรี)

สนใจดูตัวอย่างสินค้า/เป็นตัวแทนขาย
Inbox: m.me/CCTGROUPCompany
Email : [email protected]
Line: Lakkana99
โทร : 0816428556 (คุณลักขณา)
Website : https://www.cctgroup.co.th
Facebook : บัวเชิงผนัง พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง By CCT Group