Showing the single result

แวคคั่มน้ำ หรือ ปั้มแวคคั่ม (Liquid ring vacuum pump)

แวคคั่มน้ำ หรือ ปั้มแวคคั่ม (Liquid ring vacuum pump) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงในการทำงานตัวปั้ม อย่างเช่น โรงงานรีดพลาสติก หรือ โรงงานผลิตอาหารต่างๆ ถูกเครื่องออกแบบมาโดยเฉพาะงาน มีความปลอดภัยสูง เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้ง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการติดตั้ง

รหัสสินค้า : แวคคั่มน้ำ หรือ ปั้มแวคคั่ม
ลักษณะ : ปั้มน้ำแวคคั่มที่ใช้น้ำในการหล่อเลี้ยง ใช้สำหรับเครื่องจักรประเภท Extruder ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานอุตสหกรรม

  • ปั้มแวคคั่มที่ใช้น้ำในการหล่อเลี้ยง
  • แรงของปั้มแวคคั่มมีหลายขนาดตั้งแต่ 1.5 kw, 2.2kw, 3kw, 4kw, 5.5kw, 7.5kw, 11kw

หมายเหตุ :

  1. ระยะเวลาในการส่งปั้มแวคคั่มประมาณ 20-25 วัน