อุปกรณ์สำหรับเครื่องรีดพลาสติก

Showing all 4 results

เครื่องชิลเลอร์ Air-Chiller

รหัสสินค้า : เครื่องชิลเลอร์
ลักษณะ : เครื่องชิลเลอร์ใช้สำหรับทำน้ำให้เย็น เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งง่าย เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานและเครื่องควบคุมหรือแผงคอนโทรลอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ

 • ใช้สำหรับทำให้น้ำเย็นตลอดเวลา สามารถทำได้ความเย็นได้ตั้งแต่ 5องศา-35องศา

หมายเหตุ :

 1. Cooling range : 5c~35c
 2. ตัวถัง Water Tank ทำมาจากสแตนเรท SUS304
 3. Refrigerant : R22/R410A

รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก

รหัสสินค้า : รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก
ลักษณะ : รางน้ำโปรไฟล์ทุกชนิดยกเว้นท่อพีวีซีสำหรับเครื่องรีดพลาสติก ใช้สำหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อออกมาจากโมล

 • ใช้งานหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อชิ้นงานออกมาจากโมล ทำมาจากวัสดุคุณภาพความยาวโดยประมาณ 3 เมตร

หมายเหตุ :

 1. ต้องระบุขนาดของสินค้าด้วยว่ากว้างทำไหร่ ชิ้นงานเป็นแบบไหน เพื่อให้ผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 2. ใช้สำหรับโปรไฟล์ทุกชนิด ยกเว้น ท่อพีวีซี

เครื่องดึงชิ้นงานสำหรับเครื่องรีดพลาสติก

รหัสสินค้า : เครื่องดึงชิ้นงานสำหรับเครื่องรีดพลาสติก
ลักษณะ : เครื่องดึงชิ้นงานสำหรับเครื่องรีดพลาสติก ต้องระบุได้ว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ ระบุขนาดของชิ้นงานให้ทางเราทราบด้วยว่าลักษณะเป็นแบบไหน ขนาดของชิ้นงานเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการผลิต

 • เครื่องดึงชิ้นงานสำหรับเครื่องรีดพลาสติก ทำมาจากวัสดุคุณภาพใช้สำหรับดึงชิ้นงานเพื่อนำไปสู้เครื่องตัดอีกทีหนึ่ง

หมายเหตุ :

 1. ต้องระบุขนาดของสินค้าด้วยว่าความสูงความยาวเท่าไหร่ ลักษณะของสินค้าเป็นแบบไหน เพื่อจะไม่ได้ผิดพลาดในการสั่งและตรงตามความต้องการของลูกค้า

เครื่องตัดชิ้นงานสำหรับเครื่องรีดพลาสติก

รหัสสินค้า : เครื่องตัดชิ้นงานสำหรับเครื่องรีดพลาสติก
ลักษณะ : เครื่องตัดชิ้นงานโปรไฟล์ทุกชนิดสำหรับเครื่องรีดพลาสติก สามารถระบุได้ว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบคู่

 • เครื่องตัดชิ้นงานสำหรับเครื่องรีดพลาสติก ทำมาจากวัสดุคุณภาพใช้ตัดโปรไฟล์ให้ได้ความยาวที่ต้องการ

หมายเหตุ :

 1. ต้องระบุขนาดของสินค้าด้วยว่าความสูงความยาวเท่าไหร่ตามความต้องการของลูกค้า