เครื่องตัดเม็ดพลาสติก

เครื่องตัดเม็ดพลาสติก เป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการอื่น อย่างเช่น ตัดเม็ดพลาสติกมาเพื่อใช้สำหรับเครื่อง Single Screw เพื่อจะผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือ อาจจะตัดเม็ดพลาสติกมาเพื่อใช้ในการฉีดพลาสติกหรือขึ้นรูปพลาสติก

Showing the single result