เครื่องบดผงพีวีซี

เครื่องบดผงพีวีซี หรือ เครื่องบดผงพลาสติก เป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับกับชิ้นงานพลาสติกที่เราไม่ใช้และไม่ต้องการหรือชิ้นงานที่ไม่ได้ขนาดหรือความต้องการของเรา บดชิ้นงานเหล่านั้นให้กลายเป็นผงเพื่อจะนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยชิ้นงานที่ได้จะเป็นผงคล้ายแป้ง ใช้สำหรับเครื่องรีดพลาสติกที่เป็นแบบ Twin screw เท่านั้น

Showing all 2 results