Showing the single result

เครื่องล้างถุงพลาสติก PP & PE

เครื่องล้างถุงพลาสติก PP & PE (PP PE FILM RECYCLING PRODUCTION 300-1000KG/H) เครื่องจักรถูกออกแบบให้มีความทันสมัยมากยุ่งขึ้นและถูกออกแบบมาให้ใช้เฉพาะงาน โดยกระบวนการเครื่องทั้งหมดจะเริ่มจากการล้าง บาดและก็ทำให้แห้ง กระบวนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบภายในเครื่องตัวเดียว ตัวเครื่องสามารถทำงานได้ 300-1000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบเครื่องจักรรวมถึงการนำเทคโนโลยีจากต่างประมาณเข้ามาใช้เพื่อการทำงานของเครื่องจักรง่ายยิ่งขึ้นและการติดตั้งเครื่องจักรก็ง่ายเช่นเดียวกัน ทำให้การทำงานและการติดตั้งเครื่องจักรไม่มีความซับซ้อน

รหัสสินค้า :  เครื่องล้างถุงพลาสติก PP & PE (PP PE FILM RECYCLING PRODUCTION 300-1000KG/H)
การรับประกัน : รับประกัน 1 ปี ขนส่งและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี !!!

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ