เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก เครื่องหลอมพลาสติก PVC ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก เครื่องหลอมพลาสติก PVC ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เป็นเครื่องรีไซเคิลและอัดเม็ด PP และ PE เป็นวิธีหลักในความพยายามระดับโลกเลยก็ว่าได้ในการลดขยะพลาสติกและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการเปลี่ยนพลาสติกที่ถูกทิ้งให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกอันมีค่าที่สามารถใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เครื่องจักรเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น เมื่อความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทบาทของเครื่องรีไซเคิลและอัดเม็ด PP และ PE จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นในการลดมลภาวะจากพลาสติกและอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป การรีไซเคิลและการอัดเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) และโพลีเอทิลีน (PE) แสดงถึงขั้นตอนสำคัญต่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากร เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก หรือ เครื่องรีไซเคิลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัสดุ PP และ PE มีบทบาทสำคัญในการแปรรูปพลาสติกที่ถูกทิ้งให้เป็นเม็ดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจความสำคัญของการรีไซเคิล PP และ PE และเครื่องอัดเป็นเม็ด การทำงาน การใช้งาน และการมีส่วนร่วมเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Showing all 3 results

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกทั้งชุด

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกทั้งชุด (WASTE PLASTIC RECYCLING AND REPROCESSING) ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยของตัวเครื่องและดีไซด์ของเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานเฉพาะอย่างการหลอดเม็ดและตัดเม็ดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกประเภท rigid หรือ พลาสติก soft ก็ทำย่อมได้เช่นกัน เครื่องชุดนี้จะมาครบทั้งชุด เครื่องตัดและเครื่องล้างรวมอยู่ในชุดนี้เช่นกัน เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีความทันสมัยรวมถึงเทคโนโลยีที่ถูกใส่ไว้ในการใช้งานของเครื่องจักรก็นำเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน ทำให้การติดตั้งเครื่องจักรและการใช้งานเป็นไปด้วยความง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน

รหัสสินค้า :  เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกทั้งชุด (WASTE PLASTIC RECYCLING AND REPROCESSING)
การรับประกัน : รับประกัน 1 ปี ขนส่งและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี !!!

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก PP และ PE

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก PP และ PE (PP AND PE RECYCLING AND PELLETIZING LINE) ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยของตัวเครื่องและดีไซด์ของเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานเฉพาะอย่างการหลอดเม็ดและตัดเม็ดพลาสติก PP และ PE ไม่ว่าเชื้อพลาสติกจะเป็นพลาสติกประเภท rigid หรือ พลาสติก soft ก็ทำย่อมได้เช่นกัน สกรูถูกออกมามาโดยเฉพาะเป็นแบบสกรูเดี่ยว เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีความทันสมัยรวมถึงเทคโนโลยีที่ถูกใส่ไว้ในการใช้งานของเครื่องจักรก็นำเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน ทำให้การติดตั้งเครื่องจักรและการใช้งานเป็นไปด้วยความง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน

รหัสสินค้า :  เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก PP และ PE (PP AND PE RECYCLING AND PELLETIZING LINE)
การรับประกัน : รับประกัน 1 ปี ขนส่งและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี !!!

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

เครื่องหลอมเม็ด PP และ PE ขนาด

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก PVC

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก PVC (PVC HOT-CUTTING PELLETIZING LINE) ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยของตัวเครื่องและดีไซด์ของเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานเฉพาะอย่างการหลอดเม็ดและตัดเม็ดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกประเภท rigid หรือ พลาสติก soft ก็ทำย่อมได้เช่นกัน สกรูถูกออกมามาโดยเฉพาะเป็นแบบสกรูเดี่ยว เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีความทันสมัยรวมถึงเทคโนโลยีที่ถูกใส่ไว้ในการใช้งานของเครื่องจักรก็นำเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน ทำให้การติดตั้งเครื่องจักรและการใช้งานเป็นไปด้วยความง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน

รหัสสินค้า :  เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก PVC (PVC HOT-CUTTING PELLETIZING LINE)
การรับประกัน : รับประกัน 1 ปี ขนส่งและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี !!!

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก ขนาด

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกหรือ Extruder เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก (plastic pellets) หรือพลาสติกเม็ด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นิยมใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น กระบวนการทำพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติกทำให้เกิดวงจรเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องหลอมพลาสติก

ข้อดี

 • การนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ : การใช้เม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ทำให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ
 • เศษของพลาสติกได้ในรูปทรงที่ต้องการ : ผู้ผลิตสามารถควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกให้ได้ในรูปทรงที่ต้องการตามการออกแบบ
 • เพิ่มมูลค่าของพลาสติกที่มีปัญหา : การใช้เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกสามารถทำให้สามารถนำเข้าพลาสติกที่มีปัญหาหรือเสียหายมาใช้ใหม่ได้
 • การลดขีดจำกัดในการออกแบบ : สามารถให้ความอิสระในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความซับซ้อน

ข้อเสีย

 • ต้นทุนที่สูง : เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกมีต้นทุนการลงทุนสูงและต้นทุนการทำด้วยมือแรงสูง
 • การตั้งค่าและบำรุงรักษาที่ซับซ้อน : การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องหลอมเม็ดพลาสติกต้องการความชำนาญและความรอบรู้ทางเทคนิค
 • ใช้พลาสติกที่มีลักษณะทำให้ยากต่อการหลอม : บางชนิดของพลาสติกอาจมีลักษณะทำให้ยากต่อการหลอม
 • การผลิตเม็ดพลาสติกในปริมาณมากอาจมีปัญหา : ในกรณีที่ต้องการผลิตเม็ดพลาสติกในปริมาณมาก, การดูแลรักษาการทำงานของเครื่องหลอมเม็ดพลาสติกอาจทำให้เกิดปัญหา

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกมีกี่ชนิด

เครื่องหลอมพลาสติกมีหลายชนิดตามลักษณะงานและวัตถุดิบที่ใช้ แต่ละชนิดมีลักษณะและประโยชน์ที่แตกต่างกัน บางประการที่มีการใช้งานทั่วไปมีดังนี้

เครื่องหลอมพลาสติกด้วยกระบวนการ Extrusion

ใช้ในการหลอมพลาสติกด้วยกระบวนการ Extrusion Welding โดยทำการนำวัตถุดิบพลาสติกมาตามรูปร่างที่ต้องการแล้วนำไปหลอมผ่านท่อเทศกาลพลาสติก ทำให้เกิดการละลายและทำให้เกิดการเชื่อมต่อพลาสติก.

เครื่องหลอมพลาสติกด้วยกระบวนการ Injection Molding

ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีรูปร่างซับซ้อน โดยการฉีดลงในแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างตามที่ต้องการ.

เครื่องหลอมพลาสติกด้วยกระบวนการ Blow Molding

ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยการให้วัตถุดิบละลายและใส่ลงในแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างของสินค้า จากนั้นใช้แรงลมเข้าในวัตถุดิบที่ละลายเพื่อทำให้พลาสติกที่ละลายเสริมรูปร่างตามแม่พิมพ์.

เครื่องหลอมพลาสติกด้วยกระบวนการ Hot Plate Welding

ใช้ในการเชื่อมต่อชิ้นงานพลาสติก โดยทำการนำชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมต่อมาวางบนแผ่นที่ร้อน จากนั้นใช้แผ่นร้อนเพื่อทำให้พลาสติกละลายและเชื่อมต่อกัน

เครื่องหลอมพลาสติกด้วยกระบวนการ Ultrasonic Welding

ใช้การส่งคลื่นอัลตราโซนิกที่ทำให้พลาสติกละลายและเชื่อมต่อกัน นิยมใช้ในการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทาน

จุดประสงค์ของการใช้เครื่องหลอมเม็ด

การรีไซเคิลพลาสติก

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกช่วยในกระบวนการการรีไซเคิลพลาสติกทำให้เป็นวิธีการที่ยั่งยืนและลดการใช้วัตถุดิบใหม่

การปรับปรุงสมบัติของพลาสติก

ผ่านกระบวนการหลอมเม็ดพลาสติก สามารถเพิ่มความหนาแน่นและปรับเปลี่ยนสมบัติของพลาสติกได้ตามที่ต้องการ

การผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการใช้ในการผลิตอื่นๆ

เมื่อพลาสติกละลายและถูกหลอมเม็ดเป็นรูป สามารถนำไปใช้ในการผลิตสินค้าที่ต้องการพลาสติกเม็ดเป็นวัตถุดิบ.

เราสามารถหลอดเม็ดพลาสติกชนิดไหนได้บ้าง

การหลอมพลาสติกสามารถทำได้กับหลายชนิดของพลาสติก ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมต่อการใช้งานและแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน. ต่อไปนี้คือบางประการของพลาสติกที่สามารถหลอมได้:

 • Polyethylene (PE): มีทั้ง Polyethylene ชนิดดิบ (HDPE) และ Low-Density Polyethylene (LDPE). HDPE มักนำมาใช้ในการผลิตท่อน้ำและบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง. LDPE มักนำมาใช้ในการผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น
 • Polypropylene (PP): มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม มักนำมาใช้ในการผลิตหลอดท่อ, ถ้วย, และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนทาน
 • Polyvinyl Chloride (PVC): มีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี มักนำมาใช้ในการผลิตท่อน้ำ, ตลับเก็บของ, และผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้กลางที่ต้องการความทนทาน.
 • Polystyrene (PS): มีลักษณะน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อน มักนำมาใช้ในการผลิตถ้วย, จาน, และชิ้นงานที่ต้องการความโปร่งแสง
 • Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS): มีความแข็งแรงและทนทานต่อการกระแทก มักนำมาใช้ในการผลิตของเล่น, ชิ้นงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า, และสินค้าที่ต้องการความทนทาน.
 • Polyethylene Terephthalate (PET): มักนำมาใช้ในการผลิตขวดน้ำ, ขวดสูตรอาหาร, และในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

การหลอมพลาสติกเกิดขึ้นโดยการใช้ความร้อนเพื่อทำให้พลาสติกละลายและเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่น ๆ ตามที่ต้องการ แต่ละชนิดของพลาสติกจะมีอุณหภูมิละลายที่แตกต่างกัน, ดังนั้นการหลอมต้องทำที่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัตถุดิบ

จัดส่งเครื่องจักรภายในกี่วัน

โดยปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราจะจัดส่งเครื่องจักรได้ภายใน 60-90 วัน เนื่องมาจากเราต้องทดสอบและติดตั้งเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจัดส่ง ทดสอบจนกว่าลูกค้าจะพอใจในผลิตภัณฑ์ จากนั้นเราถึงจัดส่งสินค้า

มีช่างติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร

ใช่ครับ เรามีช่างติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเครื่องจักร ผลิตจนได้สินค้าที่ท่านต้องการ ช่างของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการประกอบและติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร

 • สินค้าราคาโรงงาน ขาย ปลีก-ส่ง
 • รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น
 • มีระบบผ่อนจ่าย ตามความสะดวกของลูกค้า
 • สามารถผลิตในแบรนด์ของลูกค้าเองได้
 • มีบริการจัดส่ง – ติดตั้ง ทั่วประเทศ
 • สอบถาม-ปรึกษา(ฟรี)

สนใจดูตัวอย่างสินค้า/เป็นตัวแทนขาย
Inbox: m.me/CCTGROUPCompany
Email : [email protected]
Line: Lakkana99
โทร : 0816428556 (คุณลักขณา)
Website : https://www.cctgroup.co.th
Facebook : บัวเชิงผนัง พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง By CCT Group