เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยพร้อมกับสายคล้องหูและสามารถติดโลโก้ตามที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย เครื่องผลิตหน้ากากอนามัยถูกนำเข้าและผลิตจากต่างประเทศพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นกัน สามารถผลิตได้ทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ , กนฝุ่น PM 2.5 และหน้ากากที่ใช้ทั่วไป

Showing all 5 results