อุปกรณ์ผลิตหน้ากากอนามัย

อุปกรณ์ผลิตหน้ากากอนามัย ในการผลิตหน้ากากอนามัยเราต้องใช้วัสดุในการผลิตทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน อาทิเช่น Nose Strips, Ear Loop Rope (หรือสร้างคล้องหู) , Melt blown non-woven fabric และ PP Spun bond non-woven fabric ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นถูกหลักอนามัยและได้รับรองจาก อย. ด้วย

Showing all 4 results