รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก

รหัสสินค้า : รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก
ลักษณะ : รางน้ำโปรไฟล์ทุกชนิดยกเว้นท่อพีวีซีสำหรับเครื่องรีดพลาสติก ใช้สำหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อออกมาจากโมล

  • ใช้งานหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อชิ้นงานออกมาจากโมล ทำมาจากวัสดุคุณภาพความยาวโดยประมาณ 3 เมตร

หมายเหตุ :

  1. ต้องระบุขนาดของสินค้าด้วยว่ากว้างทำไหร่ ชิ้นงานเป็นแบบไหน เพื่อให้ผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2. ใช้สำหรับโปรไฟล์ทุกชนิด ยกเว้น ท่อพีวีซี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.