รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก

รหัสสินค้า : รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก
ลักษณะ : รางน้ำโปรไฟล์ทุกชนิดยกเว้นท่อพีวีซีสำหรับเครื่องรีดพลาสติก ใช้สำหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อออกมาจากโมล

  • ใช้งานหรับทำให้ชิ้นงานแข็งตัวเมื่อชิ้นงานออกมาจากโมล ทำมาจากวัสดุคุณภาพความยาวโดยประมาณ 3 เมตร

หมายเหตุ :

  1. ต้องระบุขนาดของสินค้าด้วยว่ากว้างทำไหร่ ชิ้นงานเป็นแบบไหน เพื่อให้ผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2. ใช้สำหรับโปรไฟล์ทุกชนิด ยกเว้น ท่อพีวีซี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “รางน้ำสำหรับเครื่องรีดพลาสติก”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.