บทความ

กระบวนการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป Extrusion

201607020829504219
1480650252484

เป็นกระบวนการขึ้นรูปสำหรับ เครื่องอัดรีดพลาสติก หรือ เครื่องรีดพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกจะเข้าสู่เครื่องทาง Hopper จากนั้นจะถูกหลอมภายในเครื่องอัดรีด (extruder) โดยอาศัยทั้งความร้อน แรงเฉือน และความดัน พลาสติกหลอมจะถูกดันออกสู่แม่พิมพ์ (mould) ที่บริเวณปลายเปิด (Die) เพื่อขึ้นรูปตามต้องการ พลาสติกหลอมที่ออกจากหน้า Die เรียกว่า extrudate ในบางกระบวนการจะมีการให้ความเย็น (cooling) หลังจากพลาสติกออกจากหน้า Die แล้วเพื่อให้คงรูปตามที่ต้องการ

  • บาเรล (barrel) เป็นทรงกระบอกกลวงที่วางตัวตามแนวนอน
  • เกลียว (screw) ภายในบาเรลมีสกรู (screw) ซึ่งจะถูกหมุนด้วยมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้ อาจเป็นสกรูเดี่ยว (single screw extruder) หรือเกลียวคู่ (twin screw extruder) ครีบกวาดของสกรู (flight) อาจถูกออกแบบให้มีความสูงลดลงตามแนวยาวของสกรู อยู่ภายในกระบอกที่มีรัศมีลดลง ทำาให้เกิดหน้าที่แตกต่างกันช่วงต้นของสกรูที่มีความสูงของครีบกวาดมากจะท าหน้าที่ล าเลียงวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ภายใน และจะถูกคลุกเคล้าให้ผสมกันในช่องว่างระหว่างครีบกวาดกับกระบอก เมื่ออาหารล าเลียงมาถึงช่วงที่ระยะครีบกวาดสั้นลงจะถูกบีบให้เคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างลดลง ความดันเพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิดแรงเฉือน (shear force) ระหว่างวัตถุดิบเองและระหว่างวัตถุดิบกับพื้นผิวของกระบอกและสกรู เกิดการนวดให้ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นจากแรง และความดันที่เพิ่มมากขึ้น
  • ได (die)
  • ใบมีดตัด (face cutter)

กลุ่มกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ซึ่งแต่ละกระบวนการแตกต่างกันที่รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ท่านอยากได้ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับโมล ( mold ) และ สกรู (screw) สุดท้ายที่ต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

  1.  Blown Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก
  2. Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่นฟิล์มบาง
  3. Sheet Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื่อนำ้ามัน, หนังเทียม
  4. Pipe/tube Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ ท่อ PVC, ท่อน้ำา
  5. Profile Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ รางสายไฟ, ขอบหน้าต่าง
  6. Tape Yarn /Filament Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ กระสอบพลาสติก

สนใจดูตัวอย่างสินค้า/เป็นตัวแทนขาย
▶️ Inbox: m.me/CCTGROUPCompany
📩 Email : [email protected]
📲 Line: Lakkana99
☎️โทร : 0816428556 (คุณลักขณา)
🌐 Website : https://www.cctgroup.co.th
Facebook : บัวเชิงผนัง พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง By CCT Group

เรียบเรียงโดย : https://www.cctgroup.co.th