บทความ

กระบวนการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป Extrusion

201607020829504219

กระบวนการอัดรีด extrusion

1480650252484

เป็นกระบวนการขึ้นรูปสำหรับ เครื่องอัดรีดพลาสติก หรือ เครื่องรีดพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกจะเข้าสู่เครื่องทาง Hopper จากนั้นจะถูกหลอมภายในเครื่องอัดรีด (extruder) โดยอาศัยทั้งความร้อน แรงเฉือน และความดัน พลาสติกหลอมจะถูกดันออกสู่แม่พิมพ์ (mould) ที่บริเวณปลายเปิด (Die) เพื่อขึ้นรูปตามต้องการ พลาสติกหลอมที่ออกจากหน้า Die เรียกว่า extrudate ในบางกระบวนการจะมีการให้ความเย็น (cooling) หลังจากพลาสติกออกจากหน้า Die แล้วเพื่อให้คงรูปตามที่ต้องการ

ส่วนประกอบและหลักการทำางานของเครื่องอัดรีด ได้แก่

  • บาเรล (barrel) เป็นทรงกระบอกกลวงที่วางตัวตามแนวนอน
  • เกลียว (screw) ภายในบาเรลมีสกรู (screw) ซึ่งจะถูกหมุนด้วยมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้ อาจเป็นสกรูเดี่ยว (single screw extruder) หรือเกลียวคู่ (twin screw extruder) ครีบกวาดของสกรู (flight) อาจถูกออกแบบให้มีความสูงลดลงตามแนวยาวของสกรู อยู่ภายในกระบอกที่มีรัศมีลดลง ทำาให้เกิดหน้าที่แตกต่างกันช่วงต้นของสกรูที่มีความสูงของครีบกวาดมากจะท าหน้าที่ล าเลียงวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ภายใน และจะถูกคลุกเคล้าให้ผสมกันในช่องว่างระหว่างครีบกวาดกับกระบอก เมื่ออาหารล าเลียงมาถึงช่วงที่ระยะครีบกวาดสั้นลงจะถูกบีบให้เคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างลดลง ความดันเพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิดแรงเฉือน (shear force) ระหว่างวัตถุดิบเองและระหว่างวัตถุดิบกับพื้นผิวของกระบอกและสกรู เกิดการนวดให้ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นจากแรง และความดันที่เพิ่มมากขึ้น
  • ได (die)
  • ใบมีดตัด (face cutter)

กลุ่มกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ซึ่งแต่ละกระบวนการแตกต่างกันที่รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ท่านอยากได้ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับโมล ( mold ) และ สกรู (screw) สุดท้ายที่ต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

  1.  Blown Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก
  2. Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่นฟิล์มบาง
  3. Sheet Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื่อนำ้ามัน, หนังเทียม
  4. Pipe/tube Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ ท่อ PVC, ท่อน้ำา
  5. Profile Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ รางสายไฟ, ขอบหน้าต่าง
  6. Tape Yarn /Filament Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ กระสอบพลาสติก

สนใจดูตัวอย่างสินค้า/เป็นตัวแทนขาย
▶️ Inbox: m.me/CCTGROUPCompany
📩 Email : [email protected]
📲 Line: Lakkana99
☎️โทร : 0816428556 (คุณลักขณา)
🌐 Website : https://www.cctgroup.co.th
Facebook : บัวเชิงผนัง พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง By CCT Group

เรียบเรียงโดย : https://www.cctgroup.co.th