บทความ

ขั้นตอนในการผลิตถุงขยะตั้งแต่ตั้นจนจบ

การผลิตถุงขยะ
การผลิตถุงขยะ

วันนี้ผมจะมาพูดถึง ขั้นตอนในการผลิตถุงขยะตั้งแต่ต้นจนจบ และอาจจะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับตัวเครื่องผลิตถุงขยะ หรือ เครื่องเป่าถุงขยะ เล็กน้อย กระบวนการผลิตจะไม่ซับซ้อนและมีความเข้าใจเครื่องง่าย เครื่องที่ใช้ในการผลิตถุงขยะหรือเครื่องเป่าถุงขยะนั้นจะเป็นระบบอันตโนมัตเกือบทุกส่วน กระบวนการผลิตและเครื่องผลิตถุงขยะหรือเครื่องเป่าถุงขยะนั้นจะเหมือนกันทุกขั้นตอนต่างกันแค่วัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งผมเคยเขียนบทความเก่าไว้บ้างแล้ว สามารถหาอ่านได้จากตรงนี้ครับ https://www.cctgroup.co.th/tag/เครื่องเป่าถุงพลาสติก/

ถุงขยะคืออะไร?

ถุงขยะ (อังกฤษ: garbage bag หรือ bin bag) เป็นถุงพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับการบรรจุขยะ มักจะนำมาใส่บุไว้ด้านในถังขยะเพื่อให้สามารถรวบและนำขยะไปทิ้งได้ง่าย, นำมาคล้องไว้กับห่วงโลหะเพื่อใช้แทนถังขยะ, หรือใช้ใส่รวบรวมขยะเมื่อเก็บขยะด้วยมือ ถุงขยะโดยปกติจะผลิตด้วยพลาสติกพอลิเอทิลีนเหมือนกับถุงพลาสติกทั่วไป แต่มักจะผลิตเป็นสีดำทึบ ทำให้นิยมเรียกกันว่าถุงดำ, แต่ถุงขยะซึ่งใช้แทนถังขยะสาธารณะในปัจจุบันมักเป็นสีใส เพื่อให้สามารถสังเกตได้ง่ายหากมีวัตถุต้องสงสัยอยู่ภายใน (เช่น ระเบิด) อ้างอิงจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ถุงขยะ

ขั้นตอนการผลิตถุงขยะ?

ขั้นตอนในการผลิตถุงนั้นไม่ยาก เนื่องด้วยวัตถุดิบที่เราจะใช้นั้นเป็นวัตถุดิบเกรดเอ หรือ วัตถุดิบมือหนึ่ง ซึ่งจะมีความง่ายต่อการผลิตถุงพลาสติกอย่างมากและบวกกับเครื่องจักรของเรานั้นมีความทันสมัยและได้ถูกปรับแต่งให้มีความง่าย สะดวกต่อการใช้งานและที่สำคัญไม่ยากต่อการติดตั้งและใช้งานสามารถเลือกชมเครื่องจักรได้ตรงนี้ครับ เครื่องผลิตถุงพลาสติก เอาล่ะครับ ไปเริ่มกันเลย เสียเวลากับการขายของมามากพอแล้ว ฮ่าๆ

ถุงขยะ
  • ขั้นตอนการผลิตการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตถุง

เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบที่เราจะให้ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆตามชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการหรือวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการ จำนวนวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้าที่ลูกค้าต้องการหรือกำลังการผลิตที่ลูกค้าต้องการ ในการผสมสีนั้น ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของลูกค้าว่าต้องการสีอะไร สีอ่อนสีแข็ม สามารถใส่ได้ตามความต้องการของลูกค้า ถ้าชิ้นงานที่เราไม่ต้องการสี ก็ไม่จำเป็นต้องผสมสีก็ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า สามารถผสมเคมีอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการให้ชิ้นงานเป็นแบบไหน ต้องการความแข็ง ความเหนียว แล้วแต่ชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการ แต่ส่วนใหญ่ ถุงขยะพลาสติกจะเป็นเม็กพลาสติกรีไซเคิล แล้วมาผสมสีตามความต้องการของลูกค้า แล้วจึงนำวันถุดิบที่เราเตรียมไว้แล้วนั้นเข้าสู่เครื่องเป่าถุง ในขั้นตอนต่อไปได้เลย

  • ขั้นตอนการเป่าถุงขยะ

เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบในการผลิตถุงแล้วนั้น ก็นำวัตถุดิบเข้าเครื่องเป่าถุงได้เลย เครื่องจะทำการหลอกเม็ดพลาสติกโดยการใช้ความร้อนในการทำให้เม็ดพลาสติกละลาย โดยที่ เครื่องผลิตถุงพลาสติกนั้นจะมีเกลียวรีดพลาสติกเพื่อหมุนอัดเม็ดพลาสติกผ่านเข้าในส่วนให้ความร้อน พอเม็ดพลาสติกละลายแล้วนั้นจะถูดอัดผ่านแม่พิมพ์(MOLD) จากนั้นพอเม็ดพลาสติกละลายผ่านเข้าแม่พิมพ์(MOLD)จะเป่าอากาศเข้าไปในช่องอากาศให้พลาสติกพองตัวตามขนาดที่เราต้องการ ลักษณะชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเป็นแท่งกลมๆเหมทอนหลอดพลาสติกขนาดตามที่เราต้องการ หลังจากที่เราได้ขนาดที่ต้องการแล้วจะถูกส่งผ่านลูกกลิ้งที่มีความเรียบเพื่อที่จะรีดพลาสติกให้อยู่ในลักษณะที่แบน นอกจากลูกกลิ้งยังมีหน้าที่ป้องกันใม่ให้อากาศภายในออกช้องพลาสติกอีกด้วย เพื่อให้อากาศที่อยู่ภายในมีปริมาณหรือแรงดันอากาศที่คงที่เพื่อที่จะทำให้ขนาดของพลาสติกมีขนาดที่คงที่อีกด้วย ชิ้นงานหรือถุงขยะที่ออกมาจะมีลักษณะแบนและนำเข้าม้วนไว้เพื่อทำขั้นตอนการผลิตตามลักษณะงานต่อ

  • การพับด้านข้างถุงขยะ

สำหรับขั้นตอนการพับด้วนข้างของถุงพลาสติกนั้น หลังจากที่เราได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วทำการเข้าม้วนเรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนพับด้านข้างจะมีไม้ยันด้านข้างทั้งสองด้านไว้แล้วส่งชิ้นงานที่ผ่านไม้ทั้งสองข้างแล้วนั้นเข้าลูกกลิ้งอีกครั้งและนำเข้าม้วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

  • การพิมพ์ลาย

สำหรับขั้นตอนการพิมพ์ลาย หลังจากที่เครื่องเป่าถุงทำการทำการเป่าถุงออกมาตามขนาดที่เราต้องการ แล้วเข้าสู่กระบวนการพับด้วนข้าง และเข้าม้วนเรียบร้อยแล้วนั้น หากลูกค้าต้องการพิมพ์ลายถุงขยะหรือต้องการโลโก้หรือยี่ห้อแล้วนั้น ก็จะต้องทำการพิมพ์ถุงขยะก่อน จากนั้นเราต้องการโลโก้หรือยี่ห้อแล้วนั้น ก็นำม้วนพลาสติกที่เราเตรียมไว้มาเข้าเครื่องพิมพ์ลายจะผ่านแม่พิมพ์ แม่พิมพ์นั้นเราจะต้องเตรียมแกะลายตามโลโก้หรือยี่ห้อที่เราต้องการ จากนั้นหากโลโก้หรือยี่ห้อที่เราต้องการมีหลายสีก็จะต้องทำการพิมพ์ตามจำนวนสีที่เราต้องการที่จะพิมพ์

เครื่องเป่าถุงพลาสติกขนาดใหญ่
  • ขั้นตอนการตัดและซีลถุง

หลังจากที่เราทำการพิมพ์โลโก้หรือยี่ห้อแล้วนั้น ขั้นตอนการตัดและซีลนั้นจะเป็นขั้นตอนเดียวกัน นำม้วนพลาสติกเข้าเครื่องซีลถุงด้วยความร้อน จากนั้นจะเข้าสูงขั้นตอนการตัดเพื่อให้ได้ขนาดความยาวที่ต้องการ

  • ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนบรรจุ

หลังจากที่ได้ขนาดลัความยาวตามที่เราต้องการแล้วนั้น เราจะนำถุงขยะที่ผ่านการซีล รีบร้อนแล้วนั้น เข้ากระบวนการบรรจุ แล้วส่งให้ลูกค้าและจำหน่าย โดยทั้งหมดที่ผมอธิบายนั้นสามารถหาดูได้จากวีดีโอของผมครับ

การพิมพ์ลายหรือพิมพ์สีบนถุงขยะหรือถุงพลาสติก?

ผมขอเขียนเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับถึงการพิมพ์ลายถุงพลาสติก การพิมพ์ลายลงบนถุงพลาสติกคือกระบวนการทำลาย เขียนข้อมูล หรือ โลโก้ลงในถุงพลาสติกโดยผ่านกระบวนกานพิมพ์โดยการใช้เครื่องพิมพ์ลายพลาสติกที่มีชื่อว่า เครื่องพิมพ์การ์เวียร์ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการพิมพ์กี่สี เครื่องจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการ สามารถเลือกชมเครื่องจักรได้ตรงนี้ครับ เครื่องพิมพ์การ์เวียร์ 8 สี

เอาล่ะครับแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผมบอกเสมอก่อนที่จะจบบทความ ถ้าลูกค้าท่านได้ต้องการคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่พบเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ หรือ ลูกค้าใหม่ที่ต้องการเข้ามาอยู่ในวงการถุงขยะหรือถุงพลาสติก สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย ทางเรายินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาครับ

ติดต่อ :
Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2079977 , 081-6428557 (คุณสมนึก)
Line ID : 0812079977
เรียบเรียงข้อมูลโดย : https://www.cctgroup.co.th
ขอบคุณบทความจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0