บทความ

การรีไซเคิลพลาสติก (Plastic recycling) ด้วยเครื่องบดพลาสติก

การรีไซเคิลพลาสติก
การรีไซเคิลพลาสติก

การรีไซเคิลพลาสติก หรือการนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Plastic recycling ในการรีไซเคิลพลาสติกนั้นเราจะเป็นต้องมีเครื่องจักรที่ใช้ในการรีไซเคิลเรียกว่า เครื่องบดพลาสติก (PVC Pulverizer Milling Machine) เครื่องบดพลาสติก คือเครื่องที่ใช้ในการบดพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็กๆ ในวงการพลาสติกเราเรียกว่า สแครป (Scrap) เราอาจจะบดให้เป็นผงพลาสติกเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องของเรา สามารถบดเป็นผงเพื่อขายเลยก็ได้หรือบดเป็นสแครปก็ได้ แต่เครื่องจักรก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

การรีไซเคิลพลาสติก คือ กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกที่เราได้ใช้ไปแล้วหรือชิ้นงานพลาสติกที่เป็นของเสียแปรรูปสิ่งของเหล่านั้นเพื่อที่จะนำมาใช้ใหม่หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งโดยในบางครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลนั้น มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ เช่น ขวดพลาสติก, โต๊ะพลาสติก, บัวเชิงผนังพลาสติก, ท่อน้ำพีวีซี ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ก็จะเป็นประเภทของพลาสติกที่แตกต่างกันออกไปบ้างเป็น PP, PVC, PET ขึ้นอยู่กับชิ้นงานพลาสติกที่เรานำมารีไซเคิล ผู้รีไซเคิลต้องทำการแยกประเภทพลาสติกก่อน เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำหนักและความซับซ้อนทางโครงสร้างโมเลกุลสูง ทำให้พลาสติกแต่ละชนิดไม่สามารถผสมเข้าด้วยกันได้เหมือนสสารชนิดอื่นเช่นแก้วหรือโลหะ

การรีไซเคิลพลาสติก 2

พลาสติกสามารถนำมารีไซเคิลได้เกือบจะทุกชนิดแต่เราต้องทำการแยกและคัดชิ้นงานพลาสติกก่อนที่เราจะนำไปรีไซเคิลเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่เพราะถ้าเราไม่แยกชิ้นงานหรือประเภทของพลาสติก เวลาที่เราบดพลาสติกหรือโม่พลาสติกนั้น ชิ้นงานจะมั่วกันและทำให้เวลาที่เรานำกลับมาใช้ใหม่จะใช้ไม่ไม่ดีเท่าเดิม อาทิเช่น พลาสติกประเภท PET เราก็ต้องจำแนก ขวดพลาสติกเป็นชุดๆแล้วนำมาบด หรือแม้กระทั้งท่อ PVC ก็ต้องจำแนกอีกว่าเป็นท่อพีวีซีแบบไหน สีฟ้า, สีเหลือง, สีดำ ซึ่งท่อพีวีซีทั้ง 3 ประเภทนี้ตัวเชื้อพลาสติกจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือขอคำปรึกษาได้ครับ

เครื่องจักรที่ใช้ในการรีไซเคิลชิ้นงานพลาสติกหรือเราเรียกว่าบดพลาสติก การบดพลาสติกมีหลายแบบ บ้างบดให้เป็นผงพลาสติกเพื่อที่จะนำมาใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรม บ้างก็บดเป็นสแครปเพื่อที่นำไปบดเป็นผง ซึ่งเครื่องจักรจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า แต่หลักๆที่เราจะใช้ในการรีไซเคิลนั้นก็คือ เครื่องบดพลาสติก หรือ เครื่องโม่พลาสติก และก็เครื่องล้างพลาสติก และยังมีไปถึงเครื่องผสมสีพลาสติกอีก ยาวไปยันเครื่องตัดเม็ดพลาสติกหรือเราเรียกว่าเครื่องหลอมเม็ดพลาสติก รวมๆทั้งหมดก็ประมาณ 4-5 เครื่องจักรที่เราจะให้ครบกระบวนการรีไซเคิลเม็ดพลาสติก

วิธีการรีไซเคิลพลาสติก

ขั้นตอนในการรีไซเคิลชิ้นงานพลาสติกมีหลักๆก็ประมาณ 5 ขั้นตอน แต่ล่ะขั้นตอนก็จะเป็นเครื่องจักรที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่การคัดแยกพลาสติก, การบดพลาสติกหรือการโม่พลาสติก, การล้างพลาสติก, การผสมสีให้พลาสติกและการตัดเม็ดพลาสติกหรือการหลอมพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นขั้นตอนสุดท้าย เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

  • ขั้นตอนแรกก็คือการคัดแยกพลาสติก การคัดแยกเชื้อพลาสติก ชิ้นงานพลาสติก ซึ่งชิ้นงานที่เราจะนำมารีไซเคิลนั้นก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเชื้อที่นำไปผลิตและเชื้อของชิ้นงาน อาทิเช่น ขวดพลาสติก, ท่อพีวีซี, โต๊ะเก้าอี้ทำงาน, ถุงพลาสติก, ถุงขยะ ซึ่งชิ้นงานทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้มีเชื้อที่แตกต่าง
  • ขั้นตอนที่สองคือการบดพลาสติกหรือโม่พลาสติก ขั้นตอนนี้เป็นการนำชิ้นงานที่เราได้คัดไว้แล้วนำมาบดหรือโม่ ให้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆที่ได้ขนาดตามที่เราต้องการ เราเรียกว่า สแครป หรือบ้างบดไปเป็นผงพลาสติกเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อได้เลย เครื่องจักรที่เราจำเป็นต้องใช้คือ เครื่องบดพลาสติก
  • ขั้นตอนที่สามคือการล้างชิ้นงานพลาสติก การล้างชิ้นงานพลาสติกถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเช่นกันเพราะถ้าเราล้างไม่สะอาด ตอนที่เรานำไปหลอมนั้นจะมีกลิ่นเหม็นและเมื่อชิ้นงานออกไปแล้วไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนั้นจะไม่ได้คุณภาพ
  • ขั้นตอนที่สี่คือการผสมสีให้เป็นสีที่เราต้องการ ขั้นตอนนี้เป็นการผสมแม่สีเข้ากับเศษพลาสติกที่ได้มา เพื่อเม็ดพลาสติกที่ได้มาจะมีสีเฉดเดียวกัน โดยแม่สีนี้มีทั้งแบบชนิดเม็ด และแม่สีชนิดผง
  • ขั้นตอนที่ห้าคือขั้นตอนสุดท้ายเลย การหลอมเม็ดพลาสติกหรือการตัดเม็ดพลาสติก เราต้องใช้เครื่องตัดเม็ดพลาสติก เป็นส่วนประกอบในการตัดเม็ดพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกเราสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็บรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ภายในอุตสาหกรรมของตัวเอง
เครื่องบดพลาสติกคือ

อีกชื่อที่ทางเทคนิคใช้กันก็คือ เครื่องโม่พลาสติก เป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมบดเศษพลาสติกที่เหลือจากขบวนการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดกลางลงมาที่มีปริมาณเศษพลาสติกประมาณ 200-500 กิโลกรัม/วัน โดยเครื่องถูกออกแบบสำหรับงานบดเศษพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เช่น ขวด PET ที่ เหลือทิ้ง ฝาขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้ว ทำให้ลดจำนวนเศษเหลือทิ้งในแต่ละวันและนำกลับมาหลอมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล หรือโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการย่อยเศษพลาสติกให้มีขนาดเหมาะสมเพื่อนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ต่อไป เพิ่มเติมนอกเนื้อจากสิ่งที่อ้างอิง ไม่ใช่แค่ เม็ดพลาสติกประเภท PET ที่จะนำไปบดแล้วกลับมาใช้ใหม่แต่สามารถเป็นได้ทั้ง PP PE HDPE PVC และพลาสติกประเภทอื่นๆ

รหัสของเครื่องบดผงพลาสติก

ท่านใดสนใจเครื่องจักรในการรีไซเคิลเม็ดพลาสติกเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่หรือเพื่อจะจะใช้ในการจำหน่ายหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลอื่นๆ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องบดพลาสติก, เครื่องตัดเม็ดพลาสติก, เครื่องล้างถุงพลาสติกและเครื่องล้างขวดพลาสติก เรามีหมดเลยครับ ยิ่งไปกว่านั้นทางเราได้จัดเตรียมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เพื่อที่จะให้ความรู้ท่านและสอนท่านตั้งแต่ต้นจนจบเลย สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ

รีไซเคิลพลาสติกคืออะไร

แปลตรงตัวเลยครับ มันคือการนำกลับมาใช้ใหม่ นำพลาสติกที่เสียหายไปแล้ว ไม่ได้ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่

รีไซเคิลพลาสติกช่วยลดโลกร้อนได้

แน่นอนสิครับ การการรีไซเคิลนั้นสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อยู่แล้ว นึกภาพตามนะครับ แทนที่เราจะทิ้งมันไปเลย เพราะพลาสติกมันไม่สามารถย่อยสลายได้ เรานำพลาสติกเหล่านั้นกลับมารีไซเคิล รียูส แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ

สามารถนำพลาสติกที่รีไซเคิลมาใช้ใหม่ได้จริงใช่ไหม

แน่นอนสิครับ เรานำพลาสติกเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ได้แน่นอน เราอาจจะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆได้ บ้างนำมาผลิตเป็นชิ้นงาน บ้างนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะนำไปผลิตอุปกรณ์ตัวอื่นๆ

รีไซเคิลแค่เฉพาะพลาสติกหรือไม่

ไม่ครับ การรีไซเคิลนั้นสามารถทำได้แทบจะทุกสินค้าบนโลกเลย แต่เครื่องบดพลาสติกนั้นสามารถบดได้แค่พลาสติกครับ เพราะใบมีดของเครื่องบดนั้นถูกออกแบบมาเฉพาะชิ้นงานเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น PVC PE PP ในแต่ล่ะวัตถุดิบเราต้องออกแบบมีดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับพลาสติกแต่ล่ะชนิด

ติดต่อ :
Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2079977 , 081-6428557 (คุณสมนึก)
Line ID : 0812079977
Facebook : บัวเชิงผนัง พื้นไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง By CCT Group
เรียบเรียงข้อมูลโดย : https://www.cctgroup.co.th